2011-11-23

10 procent av forskningstiden läggs på ansökningar om forskningsmedel

Tio procent av tiden som lärare och forskare lägger på forskning går åt till att ansöka om forskningsmedel. Det visar Högskoleverkets analys av nya uppgifter från SCB.  
Externa medel finansierar mer än hälften av forskningen och utbildningen på forskarnivå. Merparten är forskningsbidrag som fördelas i konkurrens. För att ha möjlighet att få del av bidragen måste forskare ägna tid åt ansökningar om medel från externa finansiärer. Hur mycket tid det handlar om har hittills inte varit känt, men nu finns alltså nya uppgifter från SCB om detta. Under 2009 ägnade lärare och forskare i genomsnitt 40 procent av sin arbetstid åt forskning. En tiondel av forskningstiden gick åt till att ansöka om forskningsmedel. Men det är stora skillnader mellan olika personalgrupper i hur mycket tid som ägnas åt att ansöka om medel.

Det är kvinnliga forskarassistenter som lägger ned mest tid på att ansöka om forskningsmedel, 13 procent av arbetstiden. Samtidigt tillhör också forskarassistenter de personalgrupper som lägger ned mest tid på forskning, nära 70 procent av arbetstiden. Det betyder att kvinnliga forskarassistenter ägnade en knapp femtedel av forskningstiden åt ansökningar. Professorer, som i sin tur forskade på 40 procent av arbetstiden, ägnade en knapp fjärdedel av denna tid åt att ansöka om forskningsmedel.

Mer information


Läs analysen »PDF

Kontaktpersoner


Marie Kahlroth,08-563 085 49
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se
Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-11-23
Kontaktperson: Linnea Bolter, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se