2010-03-10

Utbildningarna som lättast leder till jobb

För dem som börjar studera till biomedicinsk analytiker i höst väntar en ljus arbetsmarknad. Även yrkeslärare och högskoleingenjörer kan räkna med att snabbt få jobb. Bland naturvetare, ekonomer och socionomer kommer det däremot att utbildas fler än som efterfrågas.
Idag publicerar Högskoleverket en rapport om hur arbetsmarknaden kommer att se ut när de som börjar studera i höst blir klara med sina utbildningar, det vill säga om tre till fem år.

Ljus arbetsmarknad för biomedicinska analytiker


Tillgången på biomedicinska analytiker beräknas nästan halveras under de kommande femton åren, framför allt på grund av stora pensionsavgångar, samtidigt som efterfrågan kommer att öka. Även antalet tandläkare fortsätter att minska kraftigt. Trots en viss utbyggnad av tandläkarutbildningen räknar Högskoleverket med att bristen kommer att vara fortsatt stor. Andra bristgrupper är yrkeslärare, högskoleingenjörer, förskollärare och fritidspedagoger.
 
Det svaga intresset från studenterna är gemensamt för nästan alla bristgrupper som Högskoleverket har listat. Här handlar det alltså om att göra yrkena mer attraktiva, inte att öka antalet utbildningsplatser.

Något svårare för naturvetare


För naturvetare har det tidigare varit balans på arbetsmarknaden, men nu kommer det att utbildas fler än som efterfrågas. Det gäller särskilt biologer. Ekonomer och socionomer som är två stora grupper inom högskolan får också hårdare konkurrens om jobben. Civilingenjörer och jurister är andra grupper där prognoserna pekar mot ett överskott.
 
— Men man ska inte glömma bort att det faktiskt lönar sig att studera på högskolan. Högskoleutbildade har under en lång tid haft bättre möjligheter att få jobb än dem utan en högskoleutbildning. I vissa grupper där vi tidigare har varnat för ett överskott har vi ändå i våra uppföljningar sett att de har klarat sig bra på arbetsmarknaden, säger Örjan Hemström, utredare på Högskoleverket.

Diagram: Beräknat rekryteringsbehov

Beräknat rekryteringsbehov, klicka på bilden för se den i större version

Beräknat rekryteringsbehov, klicka på bilden för se den i större version

Mer information


Ladda ner rapporten och annat material

Kontaktpersoner


Örjan Hemström, tfn 08-563 088 33
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se
 
Cecilia Nordling, tfn 08-563 086 37
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se
Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2010-03-09
Kontaktperson: Kristin Wengerholt, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se