2010-02-15

Stort intresse för vårens högskoleprov

Idag är sista chansen att anmäla sig till vårens högskoleprov som äger rum lördagen den 10 april. Högskoleverket räknar med att minst 60 000 personer kommer att anmäla sig, en rejäl ökning jämfört med provet som skrevs förra våren.
Under förra året ökade antalet anmälda till högskoleprovet kraftigt, både för provet som ägde rum på våren och på hösten. Det stora intresset håller i sig — anmälningstiden för vårens prov som skrivs den 10 april går ut vid midnatt och hittills har närmare 50 000 personer anmält sig. Men antalet lär stiga under eftermiddagen och kvällen. Högskoleverket räknar med att minst 60 000 kommer att anmäla sig.

— Det är många i åldrarna 18-20 år i befolkningen just nu, och det är där vi hittar de flesta provskrivarna. En annan förklaring till det ökade intresset kan vara de nya antagningsreglerna till högskolan som börjar tillämpas i höst, som kan göra det svårare än tidigare att komma in för dem som kompletterat sina gymnasiebetyg. Då blir högskoleprovet en viktig andra chans. Dessutom innebär lågkonjunktur vanligen ett ökat intresse för studier, säger Nils Olsson, utredare på Högskoleverket.
 

Nya delprov på gång


Högskoleverket är mitt inne i en utvecklingsperiod av högskoleprovet. Just nu håller nya delprov på att prövas ut inom ordförståelse och problemlösning. De nya delproven är tänkta att ytterligare höja provets förmåga att mäta hur studenterna kommer att klara utbildningen. Delar av provet håller också på att digitaliseras. Ett resultat av det är att provdeltagarna kommer att få sina resultat i elektronisk form från och med nästa år.

Följ antalet anmälningar


I tabellen nedan kommer vi dagligen att uppdatera siffrorna tills samtliga siffror har kommit in.

Tabell över antalet anmälda per anordnande lärosäte

Lärosäte

VÅR 09

VÅR 10*

Ökning i antal

Ökning i procent

Göteborgs universitet 6 697 8 460 1 763 26
Högskolan i Jönköping 1 905 2 269 364 19
Högskolan Dalarna 1 350 1 618 268 20
Högskolan Kristianstad 894 1 157 263 29
Högskolan i Skövde 1 246 1 650 404 32
Högskolan Väst 1 297 1 637 340 26
Högskolan i Borås 950 1 300 350 37
Blekinge Tekniska högskola 640 990 350 55
Högskolan i Gävle 1 318 1 704 386 29
Linnéuniversitetet 1 856 2 418 562 30
Lunds universitet 5 200 7 447 2 247 43
Mälardalens högskola 2 243 3 091 848 38
Linköpings universitet 2 332 3 292 960 41
Stockholms universitet 12 822 16 349 3 527 28
Karlstads universitet 1 299 1 699 400 31
Örebro universitet 1 238 1 779 541 44
Mittuniversitetet 1 470 1 976 506 34
Uppsala universitet 2 062 2 782 720 35
Umeå universitet 1 785 2 180 395 22
Luleå tekniska universitet 1 135 1 446 311 27
Högskolan på Gotland 203 304 101 50
Högskolan i Halmstad 1 000 1 531 531 53
Totalt 50 942 67 080 16 138 32
* Högskolorna kan fortfarande ta emot sena anmälningar så siffrorna kan komma att ändras något.

Tabellen uppdaterades: 22 februari kl. 11.00

Kontaktperson


Nils Olsson, tfn 08-563 088 40
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se
Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2010-02-22
Kontaktperson: Kristin Wengerholt, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se