2010-03-02

Sjuksköterskeutbildningar får tillbaka examensrätten

Karolinska institutet, Uppsala universitet och Högskolan i Skövde kan börja utbilda sjuksköterskor igen. Högskolorna har förnyat utbildningarna och de håller nu en hög kvalitet. Även Örebro universitet får tillbaka examensrätten för biomedicinsk analytiker.
I slutet av 2008 drog Högskoleverket in examensrätten för sjuksköterskeutbildningen vid Karolinska institutet och Högskolan i Skövde, specialistsjuksköterskeutbildningen vid Uppsala universitet samt biomedicinsk analytiker vid Örebro universitet. Utbildningarna höll inte tillräckligt hög kvalitet.

I november 2009 ansökte dessa lärosäten till Högskoleverket om att få starta utbildningarna igen. Idag har Högskoleverket godkänt alla fyra ansökningar. Högskolorna har förnyat utbildningarna och uppfyller nu kvalitetskraven. De kan alltså starta sina utbildningar redan till höstterminen 2010. När det gäller Karolinska institutet kommer dock Högskoleverket att göra en uppföljning inom två år, eftersom utvecklingen av den nya utbildningen fortfarande pågår.
 
— Ett utvärderingssystem som gör det möjligt att ifrågasätta en utbildning och sedan återkalla examensrätten är helt klart kvalitetsdrivande. Det visar högskolornas arbete med de här fyra utbildningarna tydligt, säger Anders Flodström, universitetskansler och chef för Högskoleverket.

Mer information


Se besluten (pdf):
Sjuksköterskeutbildningen vid Karolinska institutetPDF
Sjuksköterskeutbildningen vid Högskolan i SkövdePDF
Specialistsjuksköterskeutbildningen vid Uppsala universitetPDF
Biomedicinsk analytiker vid Örebro universitetPDF

Kontaktpersoner


Annika Vänje, tfn 08-563 085 87
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se
 
Maria Sundkvist, tfn 08-563 086 93
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se
Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2010-03-02
Kontaktperson: Kristin Wengerholt, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se