www.hsv.se
2010-11-24

Rusningen till högskolan avstannar

Den här hösten har färre nya studenter börjat på universiteten och högskolorna. Allra mest minskade antalet nybörjare på civilekonomprogrammen och socionomprogrammen.
De senaste åren har fler och fler sökt sig till högskolan. Förra läsåret slogs rekord i antal studenter, men nu i höst vände trenden. Cirka 78 000 nya studenter började studera vilket är en minskning med två procent jämfört med förra höstterminen. Men minskningen gäller bara svenska nybörjarstudenter. Nya studenter från andra länder ökade och utgör numera en fjärdedel av alla nybörjare jämfört med höstterminen 2009 då de utgjorde en femtedel.
 
På de flesta av de stora yrkesexamensprogrammen minskade antalet nybörjare. Civilekonom- och socionomprogrammen stod för den största minskningen, 13 procent i bägge fallen. Därefter följer juristprogrammet där antalet nybörjare minskade med fem procent. Sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen ökade däremot med tre respektive nio procent.
 

Svårast komma in på psykologutbildningen


Även när det gäller sökande till höstterminen 2010 minskade antalet något, men flera av de populära yrkesexamensprogrammen hade fortsatt högt sökandetryck. Psykologutbildningen hade den hårdaste konkurrensen om platserna, nästan nio förstahandssökande per antagen. Utbildningarna till läkare, veterinär och arkitekt hade också högt sökandetryck. Utbildningar med lågt sökandetryck var bland annat receptarie, biomedicinsk analytiker, optiker och sjukhusfysiker med färre än en förstahandssökande per antagen.

Mer information


Läs analysenPDF

Se även Högskoleverkets och SCB:s rapport: Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, höstterminen 2010 (pdf, nytt fönster)

Kontaktpersoner


Ellen Almgren, 08-563 088 07
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se
 
Annika Pontén, 08-563 087 57
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se
Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-05-04
Kontaktperson: Kristin Wengerholt, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se