2010-03-01

Rekordmånga studenter i högskolan

Under 2009 var det fler helårsstudenter på våra universitet och högskolor än någonsin tidigare, nästan 300 000. Dessutom redovisar högskolorna ett historiskt överskott på två miljarder kronor.
Högskoleverket har sammanställt årsredovisningarna för alla statliga universitet och högskolor samt för de två enskilda högskolorna Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping. Antalet helårsstudenter har ökat vid nästan alla högskolor under 2009 och är nu uppe i nästan 300 000. Totalt sett handlar det om 22 000 fler, eller en ökning på åtta procent jämfört med 2008. Det är fler än någonsin tidigare.

Vid åtta lärosäten har antalet helårsstudenter ökat med mer än tusen: Uppsala universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, KTH, Mittuniversitetet och Högskolan Dalarna.

— De stora ungdomskullarna och det svåra konjunkturläget har sannolikt stor betydelse för den kraftiga ökningen. Det håller förmodligen i sig även under det här året. Det är därför positivt att regeringen tillfälligt höjt takbeloppen för högskolorna under 2010 och 2011, säger universitetskansler Anders Flodström.

Ett historiskt år


Förutom rekordhöga siffror när det gäller antalet helårsstudenter är 2009 även ett rekordår för högskolorna rent ekonomiskt. Det är första gången på flera år som utbildningsvolymen är så stor att lärosätena når upp till de sammantagna takbeloppen, det vill säga den maximala ersättning de får från staten. Dessutom kan de använda anslagssparande från tidigare år och få ersättning för de studenter som inte ryms inom årets belopp. Samtidigt har forskningsintäkterna fortsatt att öka utan att kostnaderna har ökat i samma takt. Det sammantagna resultatet för lärosätena är nästan två miljarder plus.

Flera av de största universiteten redovisar positiva resultat på omkring 200 miljoner kronor, men Lunds universitet är i särklass med ett överskott på 450 miljoner kronor. Ett fåtal lärosäten redovisar negativa ekonomiska resultat, till exempel Växjö universitet och Högskolan i Halmstad.

Mer information


Läs analysenPDF

Kontaktpersoner


Marie Kahlroth, tfn 08-563 085 49
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se
 
Carin Callerholm, tfn 08-563 085 13
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se
Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2010-03-01
Kontaktperson: Kristin Wengerholt, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se