2010-06-30
Högskoleverket har beviljat nya tillstånd för doktorsexamen:

Nytt högskolelandskap börjar ta form

Fler högskolor får nu möjlighet att bedriva forskarutbildning och ge doktorsexamen. Högskoleverket har beslutat att åtta högskolor får tillstånd att utfärda examina på forskarnivå inom 15 olika områden. Det är första gången som Högskoleverket ger den här typen av examenstillstånd.
Alla universitet har rätt att utfärda doktorsexamen. Tidigare kunde högskolor som inte är universitet ansöka hos regeringen om att få ett av fyra breda vetenskapsområden och därmed få tillstånd att utfärda examina på forskarnivå inom hela det vetenskapsområdet. Den 1 januari i år förändrades detta. Nu kan istället en högskola ansöka till Högskoleverket om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom ett smalare område, där de har särskilt goda förutsättningar. Högskolan bestämmer själv inom vilket område de vill ansöka om tillstånd.

Nya tillstånd vid åtta högskolor


Under våren 2010 har Högskoleverket fått in 19 ansökningar från 9 högskolor.  Områdena spänner över ett vitt fält — från resursåtervinning till kritisk kulturteori. Ett 70-tal bedömare från hela Norden har engagerats som sakkunniga i prövningen. Majoriteten av ansökningarna har nu beviljats av Högskoleverket — 15 godkända och fyra avslag.

— Det här en stor reform som förändrar hela högskolelandskapet. Vi har sett många starka forskningsmiljöer vid högskolorna och det känns mycket positivt att det finns förutsättningar, även för de mindre högskolorna, att bedriva forskarutbildning inom sina starka områden. Jag tror att det här blir en bra injektion för högskolorna och för hela den svenska forskarutbildningen, säger universitetskansler Anders Flodström .

Ansökningar som beviljas:

Gymnastik- och idrottshögskolan
Idrott, fysisk aktivitet och hälsaPDF

Högskolan i Halmstad
InformationsteknologiPDF
InnovationsvetenskapPDF

Högskolan i Borås
Biblioteks- och informationsvetenskapPDF
ResursåtervinningPDF

Högskolan i Gävle
Byggd miljöPDF
 
Högskolan i Jönköping
Industriell produktframtagning (rekommendation till regeringen)PDF

Högskolan i Skövde
InformationsteknologiPDF

Malmö högskola
Idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humanioraPDF
Nya medierPDF
UtbildningsvetenskapPDF

Södertörns högskola
Historiska studierPDF
Kritisk kulturteoriPDF
Miljövetenskapliga studierPDF
Politik, ekonomi och samhällets organiseringPDF

Ansökningar som avslås:

Högskolan i Borås
Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhetPDF
 
Högskolan i Halmstad
HälsovetenskapPDF

Högskolan Kristianstad
UtbildningsvetenskapPDF

Malmö högskola
MigrationPDF

Mer information under fliken Kvalitet

Kontaktpersoner


Maria Södling, tfn 08-563 085 78,
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se
 
Magnus Hjort, tfn 08-563 087 04
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se
Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2010-06-30
Kontaktperson: Kristin Wengerholt, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se