2010-02-01

Nästan hälften av 24-åringarna har börjat på högskolan


— men skillnaderna i landet varierar kraftigt

Det är stora skillnader mellan olika län och kommuner när det gäller ungdomars val att studera vidare på högskolan. Uppsala och Stockholms län ligger i topp. Här har nästan varannan 24-åring börjat studera. Därefter följer Gotland som även står för den största ökningen. Ungdomar i Södermanland och Gävleborg är minst studiebenägna.
Av de ungdomar som föddes 1984 hade 44 procent påbörjat högskolestudier vid 24 års ålder, alltså år 2008. Det är något färre jämfört med årskullen innan. Kvinnorna är i klar majoritet; 52 procent av de 24-åriga kvinnorna har börjat studera, jämfört med 36 procent för männen. Kvinnorna har också i större utsträckning än männen påbörjat högskolestudier utomlands.

Gotland ökar medan Kronoberg minskar


Det är fortfarande stora skillnader mellan landets län och kommuner när det gäller andelen av en årskull som påbörjar högskolestudier. Uppsala, Stockholms och Gotlands län har de högsta andelarna, mellan 46 och 49 procent. I botten ligger Gävleborgs, Södermanlands och Dalarnas län med andelar mellan 39 och 40 procent.
 
Gotland står för den största ökningen, nästan fem procentenheter, jämfört med årskullen innan. Därefter följer Jämtland och Östergötland med en ökning på knappt två procentenheter. De största minskningarna, runt tre procentenheter, har ägt rum i Kronoberg och Jönköping.

Kraftiga skillnader mellan kommuner


Jämför man kommuner blir skillnaderna ännu större. I Danderyd utanför Stockholm gick 76 procent av 24-åringarna vidare till högskolan, vilket kan jämföras med att det finns 20 kommuner där andelen är under 30 procent. Gemensamt för de flesta kommuner som ligger i botten är att de är små eller att de är glesbygdskommuner.

Mer information


Läs analysen (pdf)PDF

Kontaktpersoner


Anders Wiberg, tfn 08-563 088 36
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se
 
Cecilia Nordling , tfn 08-563 086 37
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se
Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2010-02-15
Kontaktperson: Kristin Wengerholt, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se