www.hsv.se
2010-06-11
HÖGSKOLEVERKETS ÅRSRAPPORT SAMMANFATTAR ÅRET SOM GÅTT:

Goda tider för landets universitet och högskolor

2009 var i flera avseenden ett rekordår inom högskolan. Det har till exempel aldrig någonsin tidigare funnits så många studenter på universiteten och högskolorna. Dessutom redovisade högskolorna historiska överskott på två miljarder.
Idag publicerar Högskoleverket sin årsrapport som sammanfattar vad som har hänt det senaste året inom högskolan. År 2009 var ett rekordår i den svenska högskolan. Det var fler helårsstudenter än någonsin, drygt 304 000.
 
Antalet sökande och antagna till hösten 2009 ökade med 30 procent jämfört med hösten innan. Ökningen beror till stor del på en rekordstor kull 19-åringar samt den svaga arbetsmarknaden.  Även antalet nybörjare nådde sin högsta nivå någonsin — 94 000 personer som inte tidigare studerat började på högskolan.

Större intäkter än någonsin


Den kraftiga ökningen av studenter tillsammans med en kraftig ökning av forskningsmedel innebar rekordstora intäkter för universiteten och högskolorna. Intäkterna för forskning var nästan 30 miljarder kronor, vilket är en ökning med sju procent. En så stor intäktsökning har inte förekommit tidigare.

Det sammantagna ekonomiska resultatet för universiteten och högskolorna var två miljarder kronor — ett historiskt stort överskott.

— Lågkonjunktur i ekonomin ger högkonjunktur i högskolan. Svårigheterna för unga att ta sig in på arbetsmarknaden leder onekligen till att fler söker sig till högskolan, säger universitetskansler Anders Flodström.

Mer information


Ladda ner rapporten och annat material

Kontaktpersoner


Lena Eriksson, tfn 08-563 086 71
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se
 
Lennart Ståhle, tfn 08-563 087 73
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se
Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2010-06-10
Kontaktperson: Lena Eriksson, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se