2010-02-22

Fler väntas börja på lärarutbildningen igen

En ny analys från Högskoleverket om lärarutbildningen visar att antalet nybörjare är på väg upp. Enligt preliminära prognoser kommer 2 000 fler att börja på lärarutbildningen under läsåret 2009/10.
Högskoleverket konstaterade förra veckan att antalet lärarexamina har minskat med 20 procent sedan förra läsåret. Det hänger till stor del ihop med att antalet nybörjare på lärarutbildningen har minskat under flera års tid. Minskningen fortsatte även under läsåret 2008/09, men nu verkar den vara på väg att avstanna. Allt fler söker sig till högskolan och Högskoleverket räknar med att lärarutbildningen kommer att öka med 2 000 personer under läsåret 2009/10.

Andelen män fortsätter att minska


Läsåret 2008/09 var 24 procent av nybörjarna på lärarutbildningen män, vilket är något lägre än läsåret innan. Männen finns framför allt på inriktningarna mot senare år, nästan tre fjärdedelar. Det omvända gäller för kvinnor — de väljer framför allt inriktningar mot yngre barn. Denna könsuppdelning av läraryrket är ett sedan länge bekant fenomen. Eftersom antalet kvinnor inom lärarutbildningen är betydligt högre än antalet män är kvinnorna ändå i majoritet på bägge inriktningarna.

Stora skillnader i examensfrekvens


Analysen visar också hur många på lärarutbildningen som tar ut en examen. Av de studenter som började höstterminerna 2001, 2002 och 2003 har ungefär 60 procent tagit ut en examen senast våren 2009. Jämfört med examensfrekvensen inom övriga yrkesexamensprogram ligger lärarutbildningen någonstans i mitten. Men det är stora skillnader mellan de olika inriktningarna. Av dem som började på inriktningar mot tidigare år hade 72 procent tagit ut en lärarexamen, medan motsvarande siffra för inriktningar mot senare år bara var 46 procent. Männen har en betydligt lägre examensfrekvens än kvinnorna när det gäller båda inriktningarna.
 
I analysen finns också uppgifter om de studenter som inte har tagit ut en lärarexamen. Där framgår att många ändå har tagit poäng som motsvarar en nästan hel, eller till och med en hel, lärarexamen.

Mer information


Till statistisk analys om lärarutbildningenPDF

Kontaktpersoner


Ingeborg Amnéus, tfn 08-563 088 09
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se
 
Cecilia Nordling, tfn 08-563 086 37
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se
Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2010-02-19
Kontaktperson: Kristin Wengerholt, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se