2010-02-18

Färre examinerade lärare och civilingenjörer

Förra läsåret minskade antalet avlagda yrkesexamina. De som har minskat mest är lärarexamen, 20 procent och civilingenjörsexamen, 14 procent. Det visar ny statistik från Högskoleverket.
De senaste tre åren har antalet avlagda examina minskat. Minskningen beror helt på att det är färre studenter som tar ut yrkesexamina. Sedan föregående läsår, 2007/08, är minskningen bland yrkesexamina fem procent, medan generella examina har ökat med fem procent. Under den senaste tioårsperioden har generella examina ökat med nästan 80 procent. Det innebär att antalet nu är ungefär detsamma som antalet yrkesexamina, 28 200 respektive 29 000. Läsåret 2008/09 utgjorde kvinnorna 65 procent av alla examinerade. För tio år sedan var siffran 60 procent.

Kandidatexamina ökar mest


Läsåret 2008/09 ökade antalet kandidatexamina med nio procent. Ungefär hälften utfärdades inom områdena samhällsvetenskap och juridik. Den nya masterexamen som infördes 2007 är populär, med över 1 300 utfärdade examina.

Fler examinerade sjuksköterskor


Den största yrkesexamen — lärarexamen — hade den största minskningen med nästan 2 000 färre examina jämfört med förra läsåret. Det innebär en minskning på 20 procent. Den näst största yrkesexamen, sjuksköterskeexamen, ökade däremot med nio procent. Civilingenjörsutbildningen som är den tredje största, minskade med 14 procent. Högskoleingenjörsexamina ökade med fyra procent, men om man jämför med för tio år sedan är antalet drygt 20 procent färre.

Om man jämför med för tio år sedan har antalet män som tagit ut en yrkesexamen minskat med sex procent. Bland kvinnorna har det i stället ökat med närmare 40 procent.

Antalet utfärdade examina läsåret 2008/09 för de tio största yrkesexamina, dels jämfört med föregående läsår, dels jämfört med läsåret 1999/00

 

 

 

 

Förändring

 

Förändring

 

 

1999/00

2007/08

2008/09

07/08-08/09

%

10 år

%

Lärarexamen 6 433 10 020 8 061 -1 959 -20% 1 628 25%
Sjuksköterskeexamen 3 012 3 883 4 234 351 9% 1 222 41%
Civilingenjörsexamen 3 798 3 972 3 413 -559 -14% -385 -10%
Specialist- sjuksköterskeexamen 1)   1 971 1 949 -22 -1% 1 949  
Högskole- ingenjörsexamen 2 322 1 748 1 810 62 4% -512 -22%
Socionomexamen 841 1 699 1 741 42 2% 900 107%
Läkarexamen 838 955 983 28 3% 145 17%
Sjukgymnastexamen 474 517 500 -17 -3% 26 5%
Special- pedagogexamen 569 541 416 -125 -23% -153 -27%
Psykologexamen 283 455 415 -40 -9% 132 47%
1) Specialistsjuksköterskeexamen infördes 2001

Antalet utfärdade generella examina läsåret 2008/09, dels jämfört med föregående läsår, dels jämfört med läsåret 1999/00

 

 

 

 

Förändring

Förändring

 

1999/00

2007/08

2008/09

07/08-08/09

10 år

Högskoleexamen 671 1 177 1 209 32 538
Kandidatexamen 8 548 13 756 15 019 1 263 6 471
Magisterexamen djup 6 827 9 592 7 516 -2 076  
Magisterexamen bredd - 1 720 892 -828  
Magisterexamen (2007) - 238 2 265 2 027  
Magisterexamen totalt 6 827 11 550 10 673 -877 3 846
Masterexamen - 338 1 340 1 002 1 340
Totalt generella examina 16 046 26 821 28 241 1 420 12 195

Mer information


Läs analysenPDF

Kontaktpersoner


Lena Eriksson, tfn 08-563 086 71
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se
 
Cecilia Nordling, tfn 08-563 086 37
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se
Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2010-02-17
Kontaktperson: Kristin Wengerholt, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se