2010-06-01

Dags att förändra psykoterapeututbildningen

Högskoleverket har tidigare påtalat att det finns stora brister inom psykoterapeututbildningen. Verket föreslår nu ett antal åtgärder till regeringen för att höja och säkerställa kvaliteten, bland annat att antagningen begränsas till vissa yrkesgrupper.
För att få söka till psykoterapeututbildningen måste man ha genomgått en grundläggande utbildning i psykoterapi. Dessa utbildningar bedrivs idag helt utan offentlig kontroll, eftersom de inte leder till en examen. Det krävs inte heller något tillstånd vare sig från Högskoleverket eller från regeringen för att få starta en sådan utbildning. Detta har lett till många grundläggande utbildningar med väldigt olika inriktningar och med varierande kvalitet. Två andra stora problem är att de här utbildningarna tar in studenter med mycket olika förkunskaper och vissa utbildningar uppfyller inte ens kraven för behörighet till psykoterapeututbildningen. En student som genomgått en grundläggande utbildning kan alltså inte vara säker på att bli behörig till att fortsätta på psykoterapeututbildningen.

Högskoleverket föreslår att de grundläggande utbildningarna avvecklas och istället integreras i de utbildningar som kan utgöra grund för examen, som i till exempel dagens psykologutbildning. På det sättet försvinner den nuvarande grundläggande utbildningen som särskilt förkunskapskrav till psykoterapeututbildningen.

Praktiken måste regleras bättre


Ett annat stort problem inom psykoterapeututbildningen är studenternas möjligheter till klinisk praktik. Idag ligger praktiken helt utanför utbildningen. Det har visat sig att många studenters praktik har haft obetydlig anknytning till psykoterapi, men den har ändå blivit godkänd för examen. Högskoleverket föreslår därför att den kliniska praktiken integreras i utbildningen och därmed blir kvalitetssäkrad. Avtal om att tillhandahålla praktikplatser bör slutas mellan utbildningsanordnarna och vårdgivare.

— Psykiatrins ställning i samhället har länge varit i fokus. Därför är det också angeläget att utbildningen uppmärksammas och att det skapas förutsättningar för att höja kvaliteten. Utbildningen måste svara mot de krav som både studenter och patienter har rätt att ställa, säger Iréne Häggström, utredare vid Högskoleverket.

Mer information


Ladda ner rapporten och annat material

Kontaktpersoner


Iréne Häggström, tfn 08-563 088 13
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se
 
Lennart Ståhle, tfn 08-563 087 73
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se
Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2010-05-31
Kontaktperson: Kristin Wengerholt, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se