www.hsv.se

Utbildningar i kulturvetenskap alltför olika

Utbildningarna i kulturvetenskap varierar alltför mycket. Innehållet i utbildningarna är inte samordnade sinsemellan och de har olika namn. Det här försvårar för studenterna skriver Högskoleverket i en ny rapport.
Utbildningarna i kulturvetenskap håller överlag god kvalitet. Men Högskoleverket har i sin granskning av utbildningarna sett flera problem. Det finns ingen samordning mellan utbildningarna varför innehållet varierar mycket. Utbildningarna har dessutom inte samordnat namnen på utbildningarna. Det kan ge en student flera problem. Bland annat får studenten svårt att byta studieort. Det kan också vara svårt för en arbetsgivare att veta vad som ingår i utbildningen och vad studenten kan.

— Studenterna ska kunna göra ett medvetet val och då måste informationen vara tydlig och utbildningarna jämförbara, säger Pär Brännström som är utredare på Högskoleverket.
 

Små utbildningar


Flera av utbildningarna är också väldigt små med få lärare och få studenter. Vid två utbildningar finns det till exempel bara åtta studenter vardera.

— Utbildningarna måste samarbeta och samordna sig för att området ska kunna fungera i framtiden. Det här påpekade vi redan 2004 så det är förvånande att vi nu ser så få initiativ i den riktningen, säger universitetskansler Anders Flodström.
 
Fördjupade granskningar kommer att genomföras när det gäller kulturvetenskaper vid Lunds universitet och vid barn- och ungdomskultur vid Göteborgs universitet. Fördjupad granskning innebär att Högskoleverket behöver skaffa sig en fylligare bild av utbildningen för att kunna bedöma om kvalitetskraven uppfylls.

Mer information


Läs rapporten (pdf)PDF

Beslut om fördjupad granskningPDF

Kontaktpersoner


Pär Brännström, 08-563 085 29
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se
 
Joakim Palestro, 08-563 086 08
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se
Senast uppdaterad: 2009-04-08
Kontaktperson: Lars Qvart, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se