Stor okunskap om nya antagningsregler till högskolan

Hösten 2010 införs nya antagningsregler till högskolan. Hälften av de ungdomar som läser sista året på gymnasiet och är intresserade av att studera vidare saknar tillräcklig kunskap om de nya reglerna. Det visar en undersökning från Högskoleverket.
Högskoleverket har frågat 742 ungdomar som studerar sista året på gymnasiet om de har koll på de nya antagningsreglerna till högskolan. På frågan svarade tio procent av de tillfrågade att de är "helt och hållet pålästa" och 40 procent svarade "ja, i huvudsak". Hela 37 procent svarade "nej, inte särskilt bra" och 13 procent "nej, inte alls".

Undersökningen visar även att:

  • 54 procent av killarna säger att de är helt eller i huvudsak pålästa, bland tjejer är siffran 47 procent. 
  • Elever som har två föräldrar med akademisk utbildning är bättre pålästa kring antagningsreglerna. 58 procent av dessa elever svarar att de är väl pålästa. För elever med en förälder med akademisk utbildning eller med föräldrar helt utan akademisk bakgrund var siffran knappt 50 procent.
  • I storstäderna svarar 51 procent att de inte är särskilt eller inte alls pålästa kring de nya reglerna.

— Det är ett intressant men samtidigt oroande resultat som sänder en tydlig signal till landets elever, föräldrar och skolpersonal. De nya reglerna är komplicerade och det är viktigare än någonsin att man tidigt informerar och pratar om vad som krävs för att komma in på högskolan, säger universitetskansler Anders Flodström.

Viktigt välja rätt från början


De nya reglerna som börjar gälla hösten 2010 innebär ett helt nytt sätt att räkna ut sitt meritvärde, och medför att eleverna tidigt måste göra egna val för att öka sina chanser att komma in på högskolan. Kurser i språk och matematik värdesätts till exempel högre och ger så kallade meritpoäng. Att läsa in behörighet på komvux blir mindre fördelaktigt. Vid ansökan till högskolan placeras nämligen de som har behörighetskompletterat enbart i en kompletteringsgrupp, där färre personer antas än i den så kallade direktgruppen. De som läser upp sina betyg, det vill säga konkurrenskompletterar, prövas även i direktgruppen, men bara på sitt ursprungliga meritvärde. Det är alltså inte lönsamt att läsa in ämnen i efterhand.

Om undersökningen


Undersökningen genomfördes under november 2009 som en del av Ungdomsbarometern. Högskoleverket ställde frågan "Känner du att du har koll på de nya antagningsreglerna för högskolan/universitetet?" till elever som är 18 år och har uttryckt studieintresse. Ungdomsbarometern utkommer årligen och kartlägger ungas attityder och beteendemönster sedan 1991. Den görs av företaget Cosmos Communications, och bygger på intervjuer via nätet.

Mer information


www.hsv.se/nyatilltradesregler

Kontaktpersoner


Leif Strandberg , tfn 08-563 087 79
Per-Gunnar Rosengren , tfn 08-563 088 16
Aleksandra Sjöstrand, tfn 08-563 087 76

E-post: fornamn.efternamn@hsv.se

Senast uppdaterad: 2009-12-09
Kontaktperson: Kristin Wengerholt, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se