www.hsv.se

Låg lärarkompetens inom pedagogik

Majoriteten av de undervisande lärarna inom pedagogik är inte disputerade. På en tredjedel av landets pedagogikutbildningar genomförs 70 procent av utbildningen av lärare som inte är disputerade. Det här visar en ny rapport från Högskoleverket.
Pedagogik är ett stort fält som rymmer många olika ämnen och inriktningar. Utbildning i pedagogik ges också vid flertalet universitet och högskolor. Ofta är de på ett eller annat sätt knutna till lärarutbildningarna. Utbildningarna i pedagogik har olika beteckningar. För att göra det enkelt för studenterna att bland annat byta lärosäte och för att underlätta övergången till forskarutbildning är det viktigt att kursernas planer är tydliga och informativa. Rapporten visar att de här planerna inte alltid är så tydliga.

Lärarna saknar egen forskarutbildning


På en tredjedel av utbildningarna står icke disputerade lärare för mer än 70 procent av utbildningen. Det är oroande eftersom all akademisk utbildning ska vila på vetenskaplig grund.

— Att så stor andel av de undervisande lärarna inom pedagogik inte är disputerade kan leda till problem för utbildningarna. För att utbildningarna ska ha kvar sin forskningsanknytning krävs att lärarna har kontakt med aktuell forskning. Det här måste högskolorna göra något åt, säger universitetskansler Anders Flodström .

Gott om professorer


Utbildningarna i pedagogik är ofta professorsrika utbildningar men professorerna deltar inte så mycket i undervisningen. Samtidigt som majoriteten av både studenterna och lärarna är kvinnor så är professorerna oftast män. Högskoleverket uppmanar samtliga universitet och högskolor att komma tillrätta med den sneda könsfördelningen.

Ett flertal pedagogikutbildningar har valts ut för en fördjupad granskning. Det innebär att Högskoleverket behöver skaffa sig en fylligare bild av utbildningen för att kunna bedöma om kvalitetskraven för högre utbildning uppfylls.

Mer information


Läs rapportenPDF
Läs beslutetPDF

Kontaktpersoner


Maria Södling, 08-563 085 78,
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se
 
Joakim Palestro, 08-563 086 08,
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se
Senast uppdaterad: 2009-09-17
Kontaktperson: Lars Qvart, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se