Beslut om Utmärkelsen framstående utbildningsmiljö 2007: 

  

Grattis KTH, Linköping, Malmö och Umeå!

Utbildningar vid KTH, Linköpings universitet, Malmö högskola och Umeå universitet får Högskoleverkets utmärkelse för framstående utbildningsmiljöer 2007. Utmärkelsen ges till utbildningsmiljöer som är särskilt framstående och som kan uppvisa mycket hög kvalitet på utbildningen.  En ceremoni kommer att hållas den 24 januari nästa år.
Sammanlagt 26 ansökningar kom in till Högskoleverkets utmärkelse för framstående utbildningsmiljöer som från och med i år ska delas ut årligen. En grupp internationella bedömare från lärosäten och organisationer i Finland, Portugal, Storbritannien och Tyskland granskade först alla inkomna ansökningar och gjorde sedan platsbesök vid de nio miljöer som gick vidare till en andra omgång.
 
Utifrån bedömargruppens utlåtande har Högskoleverket beslutat att ge utmärkelsen Framstående utbildningsmiljö 2007 till farkostteknikprogrammet vid KTH, läkarutbildningen och studierektorsområdet reglersystem vid Linköpings universitet, tandläkarutbildningen vid Malmö högskola och institutionen för historiska studier vid Umeå universitet.

Några exempel bedömarna lyfter fram


Utbildningarna som får utmärkelsen uppmärksammas bland annat för att ha starka lärandemiljöer med hög kvalitet — en följd av att de arbetar systematiskt med kvalitetssäkring. Studentinflytandet tar sig konkreta uttryck och lärarna arbetar medvetet med att stödja nya kollegor i deras undervisning.
 
De kunde också beskriva och analysera sina framgångsfaktorer för Högskoleverkets bedömargrupp och presenterade utbildningen på ett konsekvent sätt. Samtliga fem utbildningar fungerar som utvecklande exempel för andra institutioner, i Sverige eller utomlands.
 
— Syftet med att utse framstående utbildningsmiljöer är att stimulera till kvalitetsutveckling och inspirera andra. Vi på Högskoleverket kommer att arbeta vidare med hur vi på bästa sätt kan sprida goda exempel, säger Anders Flodström, universitetskansler och chef för Högskoleverket.  

Mer information

Läs beslutetPDF
Läs beslutsunderlagetPDF
Läs sammanfattning och Högskoleverkets reflektionerPDF
Läs mer om utmärkelsen

Kontaktpersoner

  
Magnus Johansson
08-563 085 66, fornamn.efternamn@hsv.se
 
Charlotte Elam
08-563 085 99, fornamn.efternamn@hsv.se

Linnea Bolter Pressekreterare
08-563 086 21,  fornamn.efternamn@hsv.se

Senast uppdaterad: 2007-12-18
Kontaktperson: Linnea Bolter, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se