Dekorationsbild

Internationellt om högskolan nr 11, 2012

23 mars 2012

Engelsk excellens-satsning gav dåligt utbyte


En satsning på utveckling av undervisning och lärande på 315 miljoner pund (3,3 miljarder SEK) har misslyckats. Det visar en slutrapport från the Higher Education Funding Council for England (Hefce). Satsningen pågick åren 2005—2010 och gav stöd till 74 s.k. Centres for Excellence in Teaching and Learning (CETLs). Tanken var att höja statusen på undervisning och lärande bl.a. genom förbättrad praktik och genom utveckling av nyckeltal för att kunna belöna pedagogisk excellens. Rapporten säger att det är “difficult to trace impact at a sector level". Satsningens resultat kan främst ses hos enskilda lärare och vid ett begränsat antal lärosäten där pedagogisk forskning har integrerats i utbildningen.

Paul Ramsden, chef för the Higher Education Academy under den aktuella perioden, säger i en kommentar att det magra resultatet visar att satsningen var i stort sett bortkastad: “As an example of the failure of public policy in higher education, the [CETL] program would be hard to beat." Enligt Paul Ramsden har bristande styrning från Hefce starkt bidragit till misslyckandet. Framförallt har det inte skett någon samordning mellan olika CETL. Julie Hall är vice ordförande i the Staff and Educational Development Association (SEDA). Hon säger att CETL-satsningen byggde på en tanke om en omvälvande (transformational) förändring, medan SEDA:s erfarenhet från de senaste 20 åren talar för att en stegvis (incremental) förändring är effektivare. Hon säger också att “to award CETL funding to universities which already could demonstrate an advanced track record was also simply rewarding existing good practice."
Läs i Times Higher Education om den misslyckade excellens-satsningen »

Att erbjuda "open courseware" är fortfarande kontroversiellt


Gratis utbildning i form av fri tillgång till av undervisningsmaterial, "open courseware", har inte slagit igenom i Europa ännu. I den intresseorganisation som bildats, OpenCourseWare Consortium, finns 260 lärosäten som medlemmar, men bara 53 av dem i Europa. Två tredjedelar är dessutom i Spanien, vilket gör resten av Europa mycket dåligt företrätt. För att öka medvetenheten om fördelarna med att göra undervisningsmaterial fritt tillgängligt hölls en Open Education Week på nätet 5 till 9 mars.

Dr Anka Mulder vid Delft University of Technology i Holland bemöter invändningen att studenter inte kommer att vilja betala för utbildning om de kan få den gratis: “At Delft, we are not afraid that we will lose our position in the market because of this. In fact, we think it gives Delft an even better reputation because people will see the quality of our material online." Enligt dr Mulder är fri tillgång till utbildning nödvändig om EU-länderna ska kunna nå målet att 40 procent av varje ungdomskull ska få högre utbildning.
Läs i Times Higher Education om gratis undervisningsmaterial på nätet »

Privata universitet i Mexiko billiga men inte alltid bra


Begränsad tillgång på utbildning vid statliga lärosäten i Mexiko har skapat en marknad för privata alternativ. Sedan 2006 har antalet privata universitet ökat från ca 1000 till ca 1500. Antalet studenter vid de privata lärosätena har också ökat mycket kraftigt, och de är nu nästan hälften så många som studenterna vid statliga lärosäten. En del privata lärosäten har låga avgifter och har kunnat locka till sig studenter med sämre ekonomi. Det innebär en välkommen ökning av andelen ungdomar i högre utbildning — medan genomsnittet för Sydamerika är 37 procent är den bara 28 procent i Mexiko.

Den snabba ökningen av privata universitet i Mexiko har väckt oro för låg kvalitet på utbildningen. Regeringen har svarat med förslag på hårdare kontroll. Om förslaget går igenom skulle privata universitet bli granskade och ålagda att åtgärda eventuella problem. Andra reformer som syftar till att göra det lättare för ungdomar att studera har redan genomförts. Bland annat har ett nytt system för studielån införts och antalet stipendier för fattiga studenter har ökat. Regeringen är dock medveten om att det som gjorts hittills inte räcker för att tillgodose behovet av ekonomiskt stöd.
Läs i University World News om den högre utbildningens tillväxt i Mexiko »

Skotska universitet säger nej till ny lag om breddad rekrytering


Regeringen i Skottland planerar att lagstifta om insatser för att bredda rekryteringen av studenter. Avsikten är att tvinga topp-universiteten att göra större insatser för att rekrytera studenter från statliga skolor och från de mest eftersatta områdena. De universitet som inte gör tillräckligt ska bötfällas. Mot dessa planer har universiteten protesterat, eftersom de anser att lagstiftning inte kan lösa de jämlikhetsproblem som finns sedan länge. Nu protesterar studenterna i sin tur mot universitetens inställning. I ett brev kritiserar ordförandena i studentkårerna vid universiteten i St Andrews, Edinburgh och Aberdeen sina universitetsledningar: “We recognise that work on improving access ... must go beyond higher education ... including primary, secondary and further education. Yet ... universities have a duty to do all they can to attract students from lower income backgrounds."

Också i England protesterar studenterna. De anordnade förra veckan demonstrationsmöten, marscher, namninsamlingar och andra aktiviteter. Protesterna gällde höjda studieavgifter, "gömda" kurskostnader och för få stipendier. Studentorganisationen NUS krävde bl.a. att lärosätena ska redovisa de verkliga kostnaderna för att studera och att regeringen ska redovisa sina framtidsplaner för den högre utbildningen. På King´s College i London hävdade studenterna att extra kostnader för utrustning, böcker och resor på vissa kurser kan uppgå till 1 000 pund (10 000 SEK) per student. Liam Burns, ordförande i NUS, har framfört att det faktum att en planerad proposition om högre utbildning aldrig lades fram, inte innebär att regeringens planer har förändrats. Det blir bara svårare för studenter och andra intressenter att få grepp om dessa planer.
Läs på heraldscotland.com om planerna på lagstiftning om breddad rekrytering »
Läs på bbc.com om studenternas protester i England »

God tillgång på ingenjörsstudenter i Polen


I Polen är tillgången på ingenjörer inte längre ett problem, och tekniska universitet är nu populärare än andra universitet. Landet har en framgångsrik kampanj att tacka för detta. När antalet sökande till tekniska utbildningar minskade gick de tekniska universiteten ihop om en gemensam kampanj, riktad mot kvinnor. Tanken var att om man fick kvinnorna att komma så skulle männen följa efter. Kampanjen har nu pågått i sex år och andelen kvinnor bland ingenjörsstudenterna har ökat till 35 procent.

Intresset för teknisk utbildning har också underlättats av att den polska regeringen avsatt särskilda medel för utbildning inom sådana teknikområden som bedömts vara av strategisk betydelse. Satsningen ingår i the European Human Capital Operational Programme och beräknas 2013 uppgå till 1 miljard zloty (2 miljarder SEK). Regeringen får dock kritik för att den inte formulerat vilka krav som ska ställas på de studenter som antas till dessa utbildningar. De tekniska universiteten som snabbt behövt fylla de kurser de fått särskilda medel för har antagit studenter med låga betyg. Resultatet har blivit att få studenter har klarat av utbildningarna.
Läs i University World News om en framgångsrik kampanj i Polen »
 

Nyheter i korthet


Billigare att avlägga doktorsexamen på Harvard än i Norge
Ett år vid Harvard kostar en norsk doktorand 207 000 norska kronor (240 000 SEK). I Oxford får studenten betala omkring 240 000 kronor. Universiteten i Norge tar omkring 300 000 kronor per år. Medlen ska i princip täcka samma kostnader. Att satsa på mobilitet bland forskarstuderande bör alltså vara lönsamt, inte bara för individen utan också för den norska staten säger Kristiane Roe Hammer, ordförande i Association of Norwegian students abroad (ANSA).
Läs i studenttidningen Universitas om kostnaden för en doktorsexamen »

Rekommendationer om kvalitet i transnationell utbildning efterlevs OECD har undersökt hur väl dess medlemsländer följer rekommendationer för kvalitet i den högre utbildning som vänder sig till internationella studenter. Dessa rekommendationer, Guidelines for Quality Provision in Cross-Border Higher Education, tillkom för att underlätta internationellt samarbete, göra det lättare att utveckla utbildning med hög kvalitet och för att skydda studenter från mindre seriösa utbildningsanordnare. I en rapport redovisar OECD att medlemsländerna i hög grad har anpassat sig till rekommendationerna.
Läs på OECD:s webbplats om kvalitet för internationella studenter »

Diskriminering misstänks orsaka självmord bland studenter i Indien Ett ökande antal självmord bland indiska studenter har lett till att regeringen kommer att skärpa den lag som förbjuder diskriminering i högre utbildning. Diskriminering på grund av till exempel kast eller religion kommer att bli straffbart. Dessutom kommer ackreditering av lärosäten att ta hänsyn till jämställdhet, och bli obligatorisk för alla lärosäten. För att alla studenter ska känna sig välkomna kan lärosäten ge överbryggande kurser för studenter som tagits in utan vanliga meriter, eller erbjuda möjligheter att ta igen missad undervisning.
Läs i India Today om diskriminering av indiska studenter »

Donerade kroppar låg bortglömda i källaren under tyskt universitet I källaren under institutionen för anatomi vid universitetet i Köln har hundratals kroppsdelar påträffats. De har uppenbarligen legat bortglömda under många år. Skandalen har skakat den akademiska världen i Tyskland, särskilt sedan en tidigare prefekt begick självmord förra månaden efter att rykten om saken börjat sprida sig. Till saken hör att bruket att donera sin kropp till forskningen har ökat kraftigt som ett sätt att spara pengar, sedan regeringen tog bort det statliga stödet till begravningskostnader.
Läs i The Guardian om anatomi-skandalen i Köln »

Sök bland äldre nyhetsbrev (från och med 2004)

Sök efter:  
Senast uppdaterad: 2012-03-23
Kontaktperson: Gunnar Enequist, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se