Dekorationsbild

Högskolenytt för vägledare nr 9/2012

15 augusti 2012

ANMÄLAN


Det finns fortfarande lediga platser kvar


Det finns fortfarande möjlighet att efteranmäla sig till många program och kurser. På Antagning.se visas de utbildningsplatser som är öppna för sen anmälan.

Till Antagning.se »

Nära 250 000 antagna till höstens högskoleutbildningar


Nu är resultatet efter urval två för antagning till höstens högskoleutbildningar publicerat på Antagning.se — totalt är 246 743 personer antagna till minst en utbildning.

Till VHS webbplats »

ANTAGNING


Ändringar i högskoleförordningen


Under sommaren beslutade regeringen om ändringar i högskoleförordningen, SFS 2012:519 respektive 2012:529.Ändringarna gör det möjligt för sökande som läser på komvux under hösten och får betyg i Gy11/vux12-kurser att söka till högskolan till våren 2013. Dessutom har ett förtydligande kring kompletteringar med nya kurser gjorts.

Läs mer på VHS webbplats »
 

Kommande förändringar i kraven för grundläggande behörighet


Nu har Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2012:6) om förändringar i kraven för grundläggande behörighet och urval publicerats. Förändringarna påverkar framför allt sökande med utländska gymnasiebetyg och de som gått folkhögskola.  

Till HSVFS 2012:6 »

1 350 nya tredjelandsstudenter har betalat studieavgifter


Tredjelandsstudenter som inte ingår i utbytesprogram ska från och med 1 juli 2011 betala avgift för studier vid svenska lärosäten. Inför höstterminen 2012 hade studieavgifter för 1 350 nya studenter inkommit när tidsgränsen för betalning passerats. Det är fem procent fler än samma tidpunkt förra året.

Läs Högskoleverkets analys »

HÖGSKOLEPROVET


Anmälan öppnar 17 augusti


Fredagen den 17 augusti öppnar anmälan till höstens högskoleprov. Provet är lördagen den 27 oktober. Beställ gärna nya broschyrer och puffa för provet med en banner.

Läs mer om högskoleprovet »
Till Högskolverkets beställningstjänst »
Här kan du ladda hem din högskolebanner »

STUDIEINFORMATION


Utvärdering av Högskolenytt för vägledare  


Nu har det blivit dags att utvärdera Högskoleverkets nyhetsbrev Högskolenytt för vägledare. Vad tycker du om nyhetsbrevet? Hur kan det bli bättre? Enkäten innehåller 17 frågor och den tar cirka tre minuter att besvara. Vi kommer inte att kunna se vad just du har svarat.

Till utvärdering av Högskolenytt för vägledare »

Information och intervjuer på nationella minoritetsspråk


Sverige har fem nationella minoritetsspråk. Under våren har studera.nu översatt kort information om vad som finns på webbplatsen. Till informationen finns intervjuer. Exempel är Ola som har jobbat för en prästutbildning den nationella minoriteten samer eller Mirelle som är den första romen i sin familj att ta en examen på högskolan.

Till sidorna med de nationella minoritetsspråken »
Om minoritetsspråk hos Språkrådet »

Tipsa gärna om Sök och jämför utbildning


Tipsa gärna era studenter om funktionen Sök och jämför utbildning på studera.nu. Där kan de bland annat jämföra utbildningar, deras kvalitet, högskolor och jobbchanser. Sök och jämför utbildning har över 50 000 besök per månad.

Till Sök och jämför utbildning »

Varning för bluffuniversitet


Antalet falska examensbevis och så kallade bluffuniversitet har ökat kraftigt sedan 2000-talets början. Många bluffuniversitet existerar bara på internet och går bara att kontakta via e-post.

Läs mer om bluffuniversitet på Högskoleverkets webbplats »

KVALITET


Underlag klart för kvalitetsbaserad resurstilldelning


Vårens omgång av redovisning av kvalitetsgranskningarnas resultat är nu avslutad. Publicering av kommande utvärderingar är planerade till den 29 augusti. Universitetskanslern har fattat beslut om underlaget för vårens omgång som lämnas till regeringen. Det ska ligga till grund för regeringens beräkning av en liten del av resurstilldelningen för 2013 för högre utbildning.

Läs mer om underlaget »

Utbildningarna i folkhälsovetenskap granskade


Sammantaget rör det sig om 23 utbildningar på 15 universitet och högskolor runt om i landet. 3 av utbildningarna får det högsta omdömet mycket hög kvalitet, 13 får hög kvalitet och 7 utbildningar bedöms ha bristande kvalitet.

Till Resultatsök på hsv.se »

Utbildningarna i statsvetenskap, farmaci och receptarieexamen granskade


Högskoleverket har publicerat resultaten av kvalitetsutvärderingarna av landets utbildningar i statsvetenskap och farmaci och till dessa utbildningar närliggande områden samt receptarieexamen. Totalt rör det sig om 92 utbildningar vid 19 universitet och högskolor.

Läs mer i Högskoleverkets pressmeddelande »

EXAMENSTILLSTÅND


Yttrande över examenstillståndsansökan


Förra hösten ansökte Ersta Sköndal högskola till regeringen om tillstånd att få utfärda kandidatexamen i teologi. Högskoleverket har nu yttrat sig över högskolans ansökan och föreslår att regeringen ger Ersta Sköndal högskola tillståndet man har ansökt om.

Till yttrandet »

 

INFORMATION FRÅN HÖGSKOLEVERKET


Ny genusskrift


Genusperspektiv på biologi är den senaste skriften i Högskoleverkets serie där genusperspektivet på olika ämnen står i centrum. I Genusperspektiv på biologi ligger fokus på evolutionsbiologi och djurs beteenden. Författaren och forskaren Malin Ah-King resonerar bland annat om hur genusfrågor inom biologin kan sätta ljus på våra föreställningar om hur manligt och kvinnligt inverkar på teorier och forskning i biologi.

Ladda ner Genusperspektiv på biologi här »PDF

ÖVRIGT


Chatta med CSN


Nu vid terminsstarten kan man chatta med en handläggare om man har frågor i samband med att man söker studiemedel för studier i Sverige. Chatten ligger i Mina sidor i tjänsten Ansök om studiemedel för studier i Sverige. Den är öppen alla vardagar mellan klockan 8.00 och 16.00. I chatten går att få svar på allmänna frågor. För frågor som rör personliga ärenden ring CSN på 0771-276 000 eller skicka e-post.

Till CSN:s webbplats »

Ny rektor för Högskolan på Gotland


Regeringen har anställt lektorn Erika Sandström som vikarierande rektor för Högskolan på Gotland. Hon är anställd från och med den 15 september 2012 till och med den 30 juni 2013 då högskolan planeras upphöra som egen myndighet.

Läs mer i pressmeddelande från regeringen »

Facebookgruppen Syv forum Sverige


Visste du att det finns en Facebookgrupp som heter Syv forum Sverige?

Till Syv forum Sverige »
 

Arbetsförmedlingen vill inspirera vid framtidsval


På Arbetsförmedlingens webbplats finns avdelningen Inspireras av, där temat är olika yrken som har något gemensamt. Det senaste är gruvyrken — ett område som beräknas ge 5 000 jobb de närmaste åren.

Läs mer på Inspireras av hos Arbetsförmedlingen »

Redaktör: Anna Hallenbom, tfn 08-563 086 15, e-post: fornamn.efternamn@hsv.se.

För att prenumerera på nyhetsbrevet eller avsluta din prenumeration, registrera det här på webbplatsen. Äldre nyhetsbrev kan du nå via Högskoleverkets söktjänst på www.hsv.se/publikationer/sokpublikationer.

Senast uppdaterad: 2012-08-15
Kontaktperson: Anna Hallenbom, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se