Dekorationsbild

Högskolenytt för vägledare nr 3/2012

29 februari 2012

ANMÄLAN


Anmälan till sommarkurser öppen


Anmälan till sommarkurser är öppen fram till och med den 15 mars.

Läs mer på Antagning.se »

ANTAGNING


Informationstillfällen om antagningsreglerna


Högskoleverket kommer att informera om de nya antagningsreglerna vid ett antal tillfällen under våren.

Högskoleverkets experter är öppna för förfrågningar om ytterligare tillfällen och kommer att delta i mån av tid. Kontakta Leif Strandberg för mer information.

Uppdaterat faktablad och ny sammanställning av områdesbehörigheter


Faktabladet om antagningsregler för elever med examen från gymnasieskolan (Gy2011) har uppdaterats. Vi har även gjort en översikt över alla områdesbehörigheter. I dokumentet hittar du både de områdesbehörigheter som gäller för Gy2011 och de som gäller för tidigare gymnasial utbildning.

Till faktabladet för Gy2011 »
Till översikten av områdesbehörigheterna »

STUDIEINFORMATION


Fakta och information om högskolestudier


Nu är äntligen informationsmaterialet "Fakta och information" färdigt! Materialet består av nio faktablad och ett presentationsmaterial i PowerPoint. Faktabladen innehåller uttömmande information om högskoleutbildning, behörighet, utlandsstudier, distansstudier, livet som student och mycket mer. Presentationen kan du som vägledare använda fritt i sin helhet eller bara de delar du behöver. Materialet är kostnadsfritt.

Ladda hem faktabladen »
Ladda hem presentationen »  

"Ditt liv efter gymnasiet" finns fortfarande att beställa gratis


Foldern "Ditt liv efter gymnasiet" ger en snabb överblick över de myndigheter och webbplatser som har information om arbete och utbildning. Det är CSN, Högskoleverket, Internationella programkontoret, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket och VHS som tillsammans har producerat foldern.

Beställ foldern kostnadsfritt i Högskoleverkets beställningstjänst »

Mässa i Växjö


Studera.nu kommer att finnas på plats med monter på mässan Dag X i Växjö den 22 mars. Besök oss gärna!

Läs mer på Dag X webbplats »

HÖGSKOLEPROVET


Öva inför högskoleprovet


Vårens provdag är inte förrän den 31 mars, men det går att prova på att göra ett prov redan nu! Höstens högskoleprov med alla åtta delproven finns som interaktivt övningsprov. Man kan välja att göra provet på tid eller inte. Man kan också välja hur facit ska visas.

Till det interaktiva provet på studera.nu »
Mer information om att öva inför högskoleprovet på studera.nu »

65 500 vill skriva högskoleprovet


Cirka 65 500 personer har anmält sig till provet. Det är en minskning med 6,5 procent mot i fjol. Då nådde intresset för högskoleprovet en rekordnivå som inte noterats sedan 1998.

Läs mer i pressmeddelandet »

 

EXAMENSTILLSTÅND


Högskolan Dalarna får examinera socionomer


Högskoleverket har beslutat att ge Högskolan Dalarna tillstånd att utfärda socionomexamen. Högskolan har nu tillräckligt antal lärare med rätt kompetens. Dessutom ser man att arbetet med styrdokument för utbildningen, säkringen av examensmål och kvalitet samt utbildnings- och forskningsmiljön är bra.

Läs mer i beslutet »

INFORMATION FRÅN HÖGSKOLEVERKET


Fortsatt snedrekrytering men på annat sätt


Fler av de studenter som har högutbildade föräldrar går vidare till masternivå än de som inte har föräldrar med högskoleutbildning. Det framgår av rapporten Eurostudent IV. Eurostudent är ett europiskt projekt som fokuserar på den högre utbildningens sociala dimension. 25 länder deltog i undersökningen.

Läs artikeln i Nyheter & Debatt nr 1, 2012, sidan 8 »  

Ovanligt att byta lärosäte bland studenter på yrkesexamensprogram


Få studenter som börjat på ett yrkesexamensprogram väljer att byta lärosäte och därefter fortsätta på samma program. Bara 6 procent av nybörjarna bytte till en annan högskola under programmets gång. Det visar en ny analys av Högskoleverket.

Läs analysen på Högskoleverkets webbplats »

ÖVRIGT


Antalet studenter minskar inte på fem års sikt


I höstas höjde utbildningsminister Jan Björklund (FP) ett varningens finger till Sveriges högskolor: Antalet 20-åringar minskar de närmaste åren med 25 procent. Budskapet var att då försvinner en fjärdedel av ersättningen.
Nu får han mothugg av den tidigare utredaren vid Högskoleverket Lars Brandell, som menar att så enkelt kan man inte räkna. Högskolenybörjarna består inte bara av 20-åringar, utan av personer i alla åldrar. Sammantaget innebär det att antalet studenter i stället kommer att öka fram till 2014 och år 2017 är antalet studenter nere på samma nivå som 2010 igen.

Läs Lars Brandells analys »

Skolverket får längre tid på sig för lärarlegitimationerna


Skolverket har begärt, och fått beviljat, att tidpunkten för införandet av krav på lärarlegitimation i skolan senareläggs. Anledningen är att Skolverket inte kommer att hinna med att utfärda legitimationer i den takt som de har räknat med.

Läs mer i pressmeddelandet på regeringens webbplats »

Fina lärarhyllningar på Skolverkets kampanjwebb


Kampanjen "För det vidare" som vi har berättat om i tidigare nyhetsbrev har nu kompletterats med ett antal hyllningsfilmer. I filmerna kan man bland andra få se Bill Skarsgård, Jonas Hassen Khemiri, Elsa Billgren och Anton Hysén återse lärare de haft som har betytt mycket för dem. Väl värt ett klick!

Se filmerna på fördetvidare.se »

Gott om jobb för den som utbildar sig till lantmätare


Lantmäteriet har just nu en informationskampanj om lantmätaryrket. Det är en stor efterfrågan på utbildade inom området både i Sverige och utomlands. I broschyren "Du behövs" finns alla utbildningar som har koppling till yrket.

Läs mer i broschyren "Du behövs" »
Läs mer på Lantmäteriets webbplats »

Många högskolor utvecklar appar


Under de senaste åren har många högskolor hakat på trenden att ta fram egna appar för smartphones. Vad apparna gör varierar mycket, från att vara rena studieverktyg med scheman, kalender, tentakontroll och bibliotekssök, till att hjälpa blivande studenter att hitta rätt utbildning.

Läs artikeln i Nyheter & Debatt nr 1, 2012, sidan 7 »

Snart lättare att jämföra högre utbildningar i Norden


Vilka universitet i Norden bedriver forskning om epidemiska sjukdomar? Hur får jag en översikt över nordiska universitet med särskild internationell inriktning på Nordafrika? Profiljämförelser mellan högre utbildningar i Norden blir i år möjliga tack vare U-map, ett EU-kartläggningsprojekt där Nordiska ministerrådet initierat det nordiska deltagandet.

Läs mer på norden.se »

Redaktör: Ann Sofie Fredriksson, tfn 08-563 086 75, e-post: fornamn.efternamn@hsv.se.

För att prenumerera på nyhetsbrevet eller avsluta din prenumeration, registrera det här på webbplatsen. Äldre nyhetsbrev kan du nå via Högskoleverkets söktjänst på www.hsv.se/publikationer/sokpublikationer.

Senast uppdaterad: 2012-02-29
Kontaktperson: Lotta Bäcklin, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se