Högskolenytt för vägledare nr 4, 2010

24 mars 2010

ANMÄLAN


Antagning till höstterminen 2010


Höstterminens anmälan öppnar: 15 mars.
Hösttermin, sista anmälningsdag: 15 april.

Mer information om viktiga datum finns på studera.nu

Problem med "Hitta utbildning" lösta


Det var ett problem med funktionen "Hitta utbildning" på studera.nu. Problemet gällde enbart Örebro universitet så övriga universitet och högskolor berördes inte. VHS har åtgärdat felet.

Läs mer på studera.nu

ANTAGNING


Studieavgifter för utländska studenter kan införas 2011


Regeringen föreslår att utländska studenter, från länder utanför EES-området, från och med höstterminen 2011 ska betala för utbildningen. Avgifternas storlek bestäms av universiteten och högskolorna själva.

Pressmeddelande från regeringen

Lättare få studiemedel för utlandsstudier


I dag ställs olika krav för att beviljas studiemedel beroende på om studierna äger rum i Sverige eller utomlands. Regeringens proposition innehåller förslag till en rad reformer.
— Nu gör vi viktiga förändringar för att uppmuntra studier utomlands och göra det rättvist för studenter som vårdar sjukt barn, säger högskole- och forskningsminister Tobias Krantz.

Läs mer om de föreslagna reformerna

HÖGSKOLEPROVET


Att öva sig inför högskoleprovet


Provdag är lördag 10 april. På studera.nu finns det gamla prov att antingen skriva ut för att öva sig inför provdagen, eller öva på interaktivt..

Interaktiva prov

Gamla prov

KVALITET


Nytt kvalitetssystem kan införas från 1 januari 2011


Regeringen har nu presenterat sin proposition "Fokus på kunskap — kvalitet i den högre utbildningen". Regeringen föreslår att det ska ingå tre kriterier. Dessa är: självständiga arbeten, lärosätenas självvärdering med platsbesök, och enkäter till tidigare studenter, så kallade alumnienkäter. Diksussioner pågår nu inom högskolesektorn.

Regeringens faktablad "Fokus på kunskap — kvalitet i den högre utbildningen"

Stor variation i högskolornas kvalitetsarbete


Åtta högskolor runt om i landet har fått sina kvalitetsarbeten granskade av Högskoleverket. Ingen av högskolorna underkänns. Högskolorna i Gävle och Halmstad når den högre nivån A. Eftersom ett nytt kvalitetssäkringssystem är på väg att sjösättas kommer den här typen av granskningar att upphöra. Det här är alltså Högskoleverkets sista granskning av universitetens och högskolornas kvalitetsarbeten.

Länk till pressmeddelandet och rapporten

Regeringen vill avskaffa positiv särbehandling


Universitet och högskolor ska inte längre ta hänsyn till kön när de ska skilja sökande med samma betyg eller meriter, föreslår regeringen.

Regeringens pressmeddelande

STUDENTRÄTT


Högskoleverket riktar allvarlig kritik mot Stockholms universitet


Detta för att universitetet utan laglig grund hindrat en student från att få praktik för att studenten polisanmälts för brott. Det är möjligt att avskilja studenter från utbildning. Men ett sådant beslut fattas av Högskolans avskiljandenämnd, HAN, på ansökan av högskolan.

Läs beslutet från högskoleverket

INFORMATION FRÅN HÖGSKOLEVERKET


Krönikörer på studera.nu


Fyra ungdomar skriver krönikor om sina liv på den gemensamma kampanjwebben "Livet efter gymnasiet". Det är en del av en kampanj för att nå bland annat elever från årskurs 3 som pågår mellan februari och juli 2010. Livet efter gymnasiet är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Skolverket, Högskoleverket, YH-myndigheten och CSN.

Läs krönikorna

Antalet utländska studenter har tredubblats på tio år


En ny rapport från Högskoleverket och SCB visar att antalet utländska studenter i Sverige uppgick till 36 600 förra läsåret. Det är en tredubbling jämfört med tio år tillbaka. Rapporten visar också att fler svenskar väljer utlandsstudier. Förra läsåret studerade nästan 25 000 svenskar utomlands, via utbytesprogram eller på egen hand. Det är en ökning med tre procent jämfört med läsåret innan.

Länk till pressmeddelandet på SCB

ÖVRIGT


Dramatiska institutet och Teaterhögskolan slås ihop


Den 1 januari 2011 slås portarna upp till den nya högskolan. Regeringen har satt till 15 miljoner kronor för arbetet med sammanslagningen.

Läs mer om sammanslagningen på regeringens webbplats

Följ arbetet på webbplatsen nyhogskola.se

70 procent läser på distans i Umeå


Antalet studenter som studerar på distans har ökat kraftigt under de senaste tio åren. I dag är 70 procent av alla förstaårselever vid Umeå universitet distansstuderande. Det är en totalomvändning jämfört med tio år sedan. Då pluggade 30 procent på distans och 70 procent på campus, rapporterar SVT Västerbottensnytt.

Läs och titta på SVT Västerbottensnytt

Redaktör: Ann Sofie Fredriksson
tfn 08-563 086 75
e-post:fornamn.efternamn@hsv.se.

För att prenumerera på nyhetsbrevet eller avsluta din prenumeration, registrera det här på webbplatsen. Äldre nyhetsbrev kan du nå via Högskoleverkets söktjänst på www.hsv.se/publikationer/nyhetsbrev/hogskolenyttforvagledare.

Senast uppdaterad: 2010-04-14
Kontaktperson: Ann-Sofie Fredriksson, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se