www.hsv.se
Dekorationsbild
2012-06-01

Universitetskanslern får fortsatt förtroende i den nya myndighetsstrukturen

Nu är namn och chefer klara för de nya högskolemyndigheterna. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Universitets- och högskolerådet (UHR) blir de nya högskolemyndigheterna som sjösätts vid årsskiftet.

Universitetskansler Lars Haikola kommer att leda inrättandet av Universitetskanslersämbetet. Ulf Melin, som i dag är generaldirektör för Internationella programkontoret för utbildningsområdet, kommer att ansvara för inrättandet av Universitets- och högskolerådet. Avsikten är att dessa två ska bli chefer för respektive myndighet.

Universitetskanslersämbetet kommer att ansvara för kvalitetssäkring och tillsyn av högre utbildning medan service, samordning, främjande och utvecklande verksamhet samt internationellt samarbete och mobilitet inom hela utbildningsområdet blir Universitets- och högskolerådets ansvar.
 
— Jag är glad över att jag får fortsatt förtroende och tror att jag kan bidra till en stabilitet och kontinuitet som är viktig under omorganisationen. Eftersom jag bara varit universitetskansler i två år så känner jag mig fortfarande i uppstartsfasen och är långt ifrån trött på jobbet. Vi har till exempel precis sjösatt det nya kvalitetsutvärderingssystemet som jag ser fram emot att driva vidare, säger universitetskansler Lars Haikola i en kommentar.

Senast uppdaterad: 2012-06-01
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se