Dekorationsbild
2012-08-22

Samarbeten mellan lärosäten är inte en fråga för Högskoleverket

- Högskoleverket har ingen åsikt vilka eventuella samarbeten eller fusioner som kan vara aktuella inom högskolesektorn. Vi har heller inte något uppdrag inom området. Det säger universitetskansler Lars Haikola angående rapportering i media de senaste dagarna.

- Sedan en längre tid pågår en diskussion om det svenska högskolelandskapet. Högskoleverket har gett en rad underlag till denna diskussion genom våra olika analyser och rapporter. Vi ser positivt på olika typer av samarbeten som växer fram mellan lärosäten och även fusioner. Men dessa processer ska skötas och sköts bäst av lärosätena själva.

- Mot bakgrund av en rad förändringar i omvärlden så ser jag framför mig att vi kommer att se fler fördjupade samarbeten mellan lärosäten, kanske även fusioner. Men det är inte något som Högskoleverket är involverad i, säger Lars Haikola.

Senast uppdaterad: 2012-08-22
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se