2012-05-30

Felaktiga utvärderingsresultat publicerades

I dag släpptes resultaten av kvalitetsutvärderingen i sociologi och närliggande huvudområden. Tyvärr följde av misstag även andra utbildningar med i publiceringen till webbfunktionen Resultatsök. Det handlar om utbildningar vars utvärderingsresultat kommer att släppas senare i år. Resultaten av de utvärderingar som av misstag publicerades avser informatik, receptarieexamen och genusvetenskap med närliggande huvudområden. Dessa utvärderingar är ännu inte beslutade.

Att presentera kvalitetsutvärderingarna i den transparanta webblösning som vi nu gör har visat sig väldigt uppskattat från många håll. Det som hände i dag handlar om ett tekniskt inkörningsproblem som vi inte hade förutsett. Vi har nu åtgärdat felet och kommer att se över rutinerna ytterligare.

Jag vill be om ursäkt till er som eventuellt hann ta del av den felaktiga informationen och än en gång poängtera att dessa resultat nödvändigtvis inte är de slutgiltiga.

 
Med vänliga hälsningar

Lars Haikola, universitetskansler
Senast uppdaterad: 2012-05-30
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se