Besluten i korthet: Uppföljning av ifrågasatta examenstillstånd i religionsvetenskap och teologi

Grundnivå


Högskoleverket finner inte längre anledning att ifrågasätta tillståndet att utfärda kandidatexamen i:
 • religionsvetenskap vid Högskolan i Halmstad
 • religionsvetenskap vid Högskolan i Jönköping
 • teologi vid Johannelunds teologiska högskola
 • teologi vid Örebro teologiska högskola
 • religionsvetenskap och teologi vid Lunds universitet

Högskoleverket återkallar tillståndet att utfärda kandidatexamen i:

 • religionsvetenskap vid Linköpings universitet,

Se beslut på grundnivå (exklusive Lund) »PDF
Se beslut (alla nivåer) angående Lunds universitet »PDF

Avancerad nivå


Högskoleverket finner inte längre anledning att ifrågasätta tillståndet att utfärda masterexamen i:
 • religionsvetenskap och teologi vid Göteborgs universitet
 • religionsvetenskap vid Umeå universitet
 • religionsvetenskap och teologi vid Lunds universitet

Högskoleverket återkallar tillståndet att utfärda magister- och masterexamen i:

 • religionsvetenskap vid Karlstads universitet

Se beslut på avancerad nivå (exklusive Lund) »PDF
Se beslut (alla nivåer) angående Lunds universitet »PDF
 

Forskarnivå


Högskoleverket finner inte längre anledning att ifrågasätta kvaliteten i utbildningar på forskarnivå i:
 • religionsvetenskap vid Göteborgs universitet,
 • religionsvetenskap vid Umeå universitet,
 • etik, Gamla testamentets exegetik, kyrkohistoria, kyrkovetenskap, missionsvetenskap, Nya testamentets exegetik, religionsfilosofi, religionspsykologi, samt religionssociologi vid Uppsala universitet.
 • Gamla testamentets exegetik, islamologi, kyrkohistoria, Nya testamentets exegetik, religionsfilosofi samt systematisk teologi vid Lunds universitet.

Högskoleverket ifrågasätter tillståndet att utfärda licentiat- och doktorsexamen i:

 • religionsvetenskap vid Karlstads universitet
 • religionsvetenskap vid Linköpings universitet
 • etik, missionsvetenskap med ekumenik samt praktisk teologi vid Lunds universitet

Se beslut på forskarnivå (exklusive Lund) »PDF
Se beslut (alla nivåer) angående Lunds universitet »PDF

Senast uppdaterad: 2011-06-01
Kontaktperson: Linnea Bolter, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se