Anmälningar till vårens högskoleprov

Den 15 februari var sista dag att anmäla sig till högskoleprovet som äger rum lördagen den 10 april. Högskoleverket har nu sammanställt anmälningarna som har landat på drygt 67 000. Det är en ökning med 32 procent jämfört med förra våren. Ökningen är märkbar i hela landet.

Eftersom enstaka sena anmälningar fortfarande kan komma in till högskolorna, kan siffrorna komma att ändras något.

— Det är många i åldrarna 18-20 år i befolkningen just nu, och det är där vi hittar de flesta provskrivarna. En annan förklaring till det ökade intresset kan vara de nya antagningsreglerna till högskolan som börjar tillämpas i höst, som kan göra det svårare än tidigare att komma in för dem som kompletterat sina gymnasiebetyg. Då blir högskoleprovet en viktig andra chans. Dessutom innebär lågkonjunktur vanligen ett ökat intresse för studier, säger Nils Olsson, utredare på Högskoleverket.

Kontaktperson:
Nils Olsson , tfn 08-563 088 40
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se

Lärosäte

VÅR 09

VÅR 10

Ökning i antal

Ökning i procent

Göteborgs universitet 6 697 8 460 1 763 26
Högskolan i Jönköping 1 905 2 269 364 19
Högskolan Dalarna 1 350 1 618 268 20
Högskolan Kristianstad 894 1 157 263 29
Högskolan i Skövde 1 246 1 650 404 32
Högskolan Väst 1 297 1 637 340 26
Högskolan i Borås 950 1 300 350 37
Blekinge Tekniska högskola 640 990 350 55
Högskolan i Gävle 1 318 1 704 386 29
Linnéuniversitetet 1 856 2 418 562 30
Lunds universitet 5 200 7 447 2 247 43
Mälardalens högskola 2 243 3 091 848 38
Linköpings universitet 2 332 3 292 960 41
Stockholms universitet 12 822 16 349 3 527 28
Karlstads universitet 1 299 1 699 400 31
Örebro universitet 1 238 1 779 541 44
Mittuniversitetet 1 470 1 976 506 34
Uppsala universitet 2 062 2 782 720 35
Umeå universitet 1 785 2 180 395 22
Luleå tekniska universitet 1 135 1 446 311 27
Högskolan på Gotland 203 304 101 50
Högskolan i Halmstad 1 000 1 531 531 53
Totalt 50 942 67 080 16 138 32
Senast uppdaterad: 2010-02-22
Kontaktperson: Kristin Wengerholt, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se