Rusning till högskoleprovet

Fler än 50 000 personer kommer att skriva högskoleprovet i vår, vilket är en ökning med ungefär 20 procent. Högskoleverket tror att ökningen beror på lågkonjunkturen, nya antagningsregler till högskolan och att kullen 19-åringar är större än vanligt.
Den 28 mars skrivs vårens högskoleprov. Preliminära siffror över antalet anmälda visar en kraftig ökning. Ungefär 50 000 har anmält sig vilket är cirka 20 procent fler jämfört med förra våren. Ökningen ses i hela landet men den är särskilt märkbar i södra Sverige.

Nils Olsson , utredare på Högskoleverket, ansvarar för högskoleprovet:

— Det är svårt att säga redan nu vad den stora ökningen beror på, men en trolig orsak är att årskullen 19-20-åringar är stor. Många kanske också funderar på att börja studera nu när det är lågkonjunktur och risk för arbetslöshet. En tredje orsak kan vara förändringarna i antagningsreglerna till högskolan som börjar gälla hösten 2010. Många ser högskoleprovet som en bra chans om inte betygen räcker till.

Kontaktperson:

Nils Olsson, tfn 08-563 088 40

Tabell över antalet anmälda per lärosäte:

  VÅR 08 VÅR 09 Ökning i antal Ökning i procent
Göteborgs universitet   4 786 6 691 1 905 40
Högskolan i Jönköping   1 431 1 891 460 32
Högskolan Dalarna   1 046 1 347 301 29
Högskolan Kristianstad   697 890 193 28
Högskolan i Skövde   985 1 241 256 26
Högskolan Väst   1 072 1 293 221 21
Högskolan i Borås   783 938 155 20
Växjö universitet   678 802 124 18
Blekinge Tekniska högskola   541 634 93 17
Högskolan i Gävle   1 119 1 307 188 17
Högskolan i Kalmar   885 1 026 141 16
Lunds universitet   4 475 5 164 689 15
Mälardalens högskola   1 956 2 239 283 14
Linköpings universitet   2 026 2 311 285 14
Stockholms universitet   11 279 12 724 1 445 13
Karlstads universitet   1 121 1 246 125 11
Örebro universitet   1 120 1 236 116 10
Mittuniversitetet   1 274 1 384 110 9
Uppsala universitet   1 918 2 057 139 7
Umeå universitet   1 508 1 581 73 5
Luleå tekniska universitet   1 057 1 102 45 4
Högskolan på Gotland   196 202 6 3
Högskolan i Halmstad   936 960 24 3
Totalt   42 889 50 266 7 377 17
Senast uppdaterad: 2009-02-19
Kontaktperson: Kristin Wengerholt, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se