Tillsynsbesöket vid Örebro universitet 2010

Bra exempel på lokala rättningsregler vid Örebro universitet

Handläggningstiden för rättning av prov vid Örebro universitet är i genomsnitt två och en halv vecka. Det är föredömligt kort och universitetets lokala regler är ett bra exempel på utformning av sådana riktlinjer. Det konstaterar Högskoleverket efter sitt tillsynsbesök.

I en ny rapport redovisas resultatet av granskningen som visar på flera positiva sidor. Besöket genomfördes som ett led i Högskoleverkets uppdrag att bedriva tillsyn av universitet och högskolor. Föredömligt korta handläggningstider gällde även för flertalet granskade examensärenden. Rapporten konstaterar också att samtliga granskade utbildnings- och kursplaner innehåller den information som fordras enligt högskoleförordningen.

Studentrepresentationen vid Örebro universitet fungerar bra.  Kritik riktas dock mot betydande brister i hanteringen av ärenden om studieuppehåll. Universitetet garanterar inte att studenter får återuppta studierna efter uppehållet.

Bookmark and Share
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se