Etableringen på arbetsmarknaden

— examinerade läsåret 2006/07

Tillgång och efterfrågan i olika utbildningsgrupper

Högskoleverket har sedan 2003 analyserat hur väl högskolestudenter lyckas etablera sig på arbetsmarknaden 1—1,5 år efter sin examen. Nytt i årets rapport är att vi redovisar skillnader i etablering mellan examinerade med svensk respektive utländsk bakgrund och skillnader mellan anställda och företagare.

Årets analys visar att 80 procent av de som tog examen från högskoleutbildning läsåret 2006/07 var etablerade på arbetsmarknaden 2008. De allra flesta av dessa hade ett yrke med krav på högskoleutbildning.

Liksom tidigare är det framför allt vissa yrkesutbildningar som leder till etablering direkt efter examen, såsom landskapsarkitekt- och yrkeslärarexamen. Rapporten visar också att det var fortsatt stor efterfrågan på medicinsk och teknisk kompetens. Utländsk bakgrund försvårar etableringen inom vissa områden. Högst andel företagare finns bland personer med examen inom bland annat konst och psykoterapi.

Bookmark and Share
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se