Ökad kvalitet i psykoterapeututbildningen

Förslag för att stärka utbildningens kvalitet

Högskoleverket har på regeringens uppdrag sett över utbildningen till legitimerad psykoterapeut. I rapporten presenteras förslag till hur kvaliteten i utbildningen ska stärkas. Förändringarna innebär i huvudsak att antagningen till psykoterapeututbildningen begränsas till vissa yrkesgrupper och att den kliniska delen av utbildningen, som tidigare legat utanför, integreras och kvalitetssäkras. Utbildningen ska vara en specialistutbildning som omfattar 180 högskolepoäng.
 
Dagens grundläggande utbildningar i psykoterapi bedrivs utan offentlig kontroll. Därför har de komm itatt få väldigt olika inriktning och kvalitet. Vissa utbildningar uppfyller inte ens kraven för behörighet till psykoterapeututbildningen.
 
Högskoleverkets förslag innebär bland annat att grundläggande psykoterapiutbildning integreras i samtliga utbildningar som kan utgöra grund för examen. Rättigheter och skyldigheter för de enskilda utbildningsanordnarna ska, enligt förslaget, i fortsättningen regleras genom avtal.
Bookmark and Share
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se