Utvärdering av två kompletterande lärarutbildningar —  ULV och VAL 1

Kompletterande lärarutbildning utvärderad

Högskoleverket har på uppdrag av regeringen utvärderat två satsningar på kompletterande lärarutbildning, kallade ULV och VAL 1, som genomfördes 2007—2011. ULV-satsningen har erbjudit lärare med utländsk lärarexamen en väg till svensk lärarbehörighet och möjlighet till fast anställning. VAL 1 har inneburit en extra chans för obehöriga lärare att ta examen.

Drygt 800 utländska lärare har deltagit i ULV-utbildning, varav 360 hittills har blivit behöriga för arbete i svensk skola och förskola samt fått möjlighet att ansöka om lärarlegitimation. Motsvarande resultat för VAL 1 är drygt 1 400 deltagare, varav 740 hittills tagit examen (statistik från sju av de åtta deltagande lärosätena). Samtidigt har satsningarna inneburit andra vinster, som erfarenhetsutbyte och ett fördjupat samarbete mellan lärosätena och en vidareutveckling av valideringsverksamheten.

Utbildningarna har varit individuellt upplagda och byggt på studenternas tidigare utbildning och erfarenhet. Lärosätena rapporterar att bedömning- och valideringsarbetet har varit både resurs- och tidskrävande.

En majoritet av de studenter som Högskoleverket intervjuat uppger att de är nöjda med utbildningarna. Det finns dock indikationer på att både ULV- och VAL 1-studenternas studiesituation har varit krävande och detta kan ha påverkat genomströmningen i utbildningarna.

I rapporten finns förslag på förbättringar som kan göras inför framtida satsningar på kompletterande lärarutbildning.

Bookmark and Share
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se