Universitet och högskolor. Högskoleverkets årsrapport 2012

God tillströmning till högskolan och forskningen växer

Årsrapporten från Högskoleverket ger den samlade bilden av högskole-Sverige i statistik och analyser.

Verksamheten inom universiteten och högskolor har de senaste åren varit rekordstor och aldrig har så många avlagt en examen — nästan 60 000 på grundnivå och avancerad nivå.
 
Nu genomgår svensk högskola stora förändringar. Nya och stora forskningsanslag har fördelats i sektorn så att lärosätenas olikheter markeras. Med denna årsrapport ser vi också ett skifte mot en mindre utbildningsvolym de kommande åren. Avgiftsinförandet har inneburit färre inresande studenter och 2012 minskas anslagen så att lärosätena kan ta emot färre studenter i framtiden.

Bookmark and Share
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se