Studenternas studiemönster och totala studietider

Livslångt lärande en realitet — framför allt för kvinnor

Det är främst kvinnor som återvänder till högskolan för nya eller kompletterande studier, enligt en ny rapport från Högskoleverket om studiemönster och studietider.

Av alla som varit nybörjare i högskolan under tjugoårsperioden 1978/79—1997/98 återvände 40 procent till nya studier efter en avslutad studieperiod. Bland kvinnorna återkom hälften, bland männen en tredjedel. Männen koncentrerade oftare studierna till en sammanhängande period, medan kvinnorna inte läste lika länge under sin första period, men gärna återvände till högskolan, en eller flera gånger, senare i livet.

Bland kvinnorna var det lika vanligt bland dem som tog ut en examen som bland dem som inte gjorde det att komma tillbaka till högskolan för nya studier. Bland männen däremot var det vanligare att börja studera igen om man inte hade tagit en examen under första högskoleperioden.

Bookmark and Share
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se