Rekryteringsmål för kvinnliga professorer – ett regeringsuppdrag anno 2012

Effektivare rekryteringsmål för kvinnliga professorer

Högskoleverket har på uppdrag av regeringen i denna rapport analyserat och lämnat 10 förslag om hur rekryteringsmålen för andelen professorer som är kvinnor kan bli mer effektiva och ändamålsenliga.
  1. nya rekryteringsmål efter innevarande period
  2. doktorsexaminerade som rekryteringsbas
  3. forskningsämnesområde används efter målperioden 2012–2015
  4. inget rekryteringsmål för små lärosäten
  5. små lärosäten bör redovisa rekryteringen av kvinnliga professorer
  6. särredovisning av gästprofessorer/adjungerade professorer
  7. mål för andelen kvinnor i populationen av professorer
  8. mall för redovisning av nyrekryterade kvinnliga professorer
  9. presentation av måluppfyllelse vid enskilda lärosäten
  10. myndighetsdialog men ingen rangordning av lärosäten
Bookmark and Share
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se