Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011—2014


Examina på grundnivå och avancerad nivå

Utredare: Karin Järplid Linde
Tfn: 08-563 087 86
Avdelning: Utvärderingsavdelningen
E-post enligt: fornamn.efternamn@hsv.se
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se

MER OM RAPPORTEN

BESTÄLL ELLER PRENUMERERA

RAPPORTER

INOM SAMMA OMRÅDE