Bedömning av utländsk utbildning — gör den nytta?

Tusentals utländska akademiker till arbetsmarknaden

I Högskoleverkets rapport Bedömning av utländsk utbildning — gör den nytta? (2012:20R) redovisas bedömningsverksamhet under 2011.

Dessutom presenteras resultaten av en enkät som skickades till alla sökande vars ärenden avslutats under perioden oktober 2010 till september 2011. Hur undersökningens resultat kan tas tillvara i utvecklingen av bedömningsmetodiken diskuteras också.

Högskoleverket erkänner utländska akademiska utbildningar som avslutats med examen utfärdad av erkända lärosäten. Bedömningen leder till ett utlåtande där det anges vilken svensk examen den utländska utbildningen motsvarar.

Rapporten visar bland annat följande:

  • Under 2011 ansökte över 5 000 personer om att få sin utländska utbildning bedömd. Av dessa fick drygt 4 150 personer ett erkännande i form av ett utlåtande.
  • Ansökningarna omfattar utbildningar från 137 länder — det land med enskilt flest ansökningar är Irak.
  • Två tredjedelar av de sökande är kvinnor.
  • Majoriteten av de som fått ett utlåtande har fått sin utbildning jämförd med en svensk kandidatexamen.
  • De sökande är unga och har många yrkesverksamma år framför sig. Nästan 80 procent av de sökande har bott i Sverige i högst fem år vid tiden för ansökan.
  • Det vanligaste är att utlåtandet används för att planera den fortsatta karriären men utlåtandet har också ett bredare användningsområde.

Rapporten ges bara ut i elektronisk form.

Bookmark and Share
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se

BESTÄLL ELLER PRENUMERERA

RAPPORTER

INOM SAMMA OMRÅDE