www.hsv.se

Forskarkarriär för både kvinnor och män?


— statistisk uppföljning och kunskapsöversikt

2011: 6 R

Kontaktuppgifter

Ansvarig utredare: Helen Dryler
Avdelning: Analysavdelningen
Tfn: 08-563 087 78
E-post enligt: fornamn.efternamn@hsv.se
Senast uppdaterad: 2011-05-25
Kontaktperson: Helen Dryler, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se