www.hsv.se

Forskarkarriär för både kvinnor och män?


— statistisk uppföljning och kunskapsöversikt

Kontaktuppgifter

Ansvarig utredare: Helen Dryler
Avdelning: Analysavdelningen
Tfn: 08-563 087 78
E-post enligt: fornamn.efternamn@hsv.se
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se