www.hsv.se

På väg mot en ny utbildning?


Ett regeringsuppdrag angående kiropraktor- och naprapatutbildningar

Högskoleverket föreslår högskolestatus för naprapat- och kiropraktorutbildning

Högskoleverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda hur kiropraktor- och naprapatutbildningar ska kunna utformas som högskoleutbildningar.

Högskoleverkets förslag är att utbildning i kiropraktik och naprapati ges som specialiseringar på avancerad nivå efter en legitimationsgrundande sjukgymnastexamen.

Verket anser att sjukgymnastik erbjuder de bästa möjligheterna för kiropraktik och naprapati att utvecklas i högskolemässig riktning. Inte minst för patientsäkerheten är gedigna kunskaper i medicinska basvetenskaper nödvändiga för alla som ska utbilda sig i manuella behandlingsmetoder. Naprapater, kiropraktorer och sjukgymnaster får därmed en gemensam grundutbildning.

Bookmark and Share
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se