Om undervisning på engelska


— några bidrag från en konferens

Antologi från konferensen


Undervisning på engelska i svensk högre utbildning: Hur undviker vi negativa effekter?

I november 2009 ordnade Högskoleverket en konferens om undervisning på engelska. Nu finns presentationerna dokumenterade i en antologi. De har bl.a. kompletterats med några avslutande reflektioner om språk och pedagogik av Malin Irhammar och Sara Håkansson (Lunds universitet) samt Kerstin Norén (Karlstads universitet).

Konferensen var avsedd som ett bidrag till kvalitetsarbetet inom den högre utbildningen och denna antologi har samma syfte. Utgångspunkten är att engelskan har blivit ett allt vanligare inslag och att lärare och studenter behöver stöd i det språkbyte som detta innebär. Att inte låta språkbytet gå ut över kvaliteten i undervisningen är en utmaning för högskolan, dess lärare och studenter.

Förhoppningsvis kan denna antologi användas i högskolans diskussion om hur utbildningen kan utformas på bästa sätt.

Bookmark and Share
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se

BESTÄLL ELLER PRENUMERERA

RAPPORTER

INOM SAMMA OMRÅDE