Högskoleverkets prövningar av tillstånd att utfärda masterexamen 2010

2010: 7 R

Kontaktuppgifter

Ansvarig utredare: Karin Järplid Linde
Avdelning: Utvärderingsavdelningen
Tfn: 08-563 087 86
E-post enligt: fornamn.efternamn@hsv.se

« tillbaka

Senast uppdaterad: 2010-05-19
Kontaktperson: Karin Järplid Linde, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se

BESTÄLL ELLER PRENUMERERA

RAPPORTER

INOM SAMMA OMRÅDE