Högskoleverkets prövningar av tillstånd att utfärda masterexamen 2010

Sju av tio får tillstånd att utfärda masterexamen

Högskoleverket har granskat tio ansökningar från fem olika högskolor. Sju av ansökningarna har beviljats, medan tre inte uppfyllde kvalitetskraven. Granskningen av ansökningarna gjordes av ett antal sakkunniga utsedda av Högskoleverket. Underlaget för bedömningen har varit högskolornas ansökningar med bilagor, eventuella kompletteringar samt den information som framkom vid platsbesöken under februari—mars 2010.
 

Beviljanden

Högskolan Dalarna


Område: mikrodataanalys

Högskolan i Gävle


Område: arbetshälsovetenskap

Högskolan Väst


Område: barn- och ungdomsvetenskap

Södertörns högskola


Område: arkeologi
Område: filosofi
Område: retorik
Område: svenska

Avslag

Högskolan i Gävle


Område: utbildningsvetenskap

Södertörns högskola


Område: medieteknik

Ersta Sköndal högskola


Område:vårdvetenskap
 
Högskoleverket rekommenderar regeringen att avslå Ersta Sköndal högskolas ansökan. Läs yttrandet »PDF
Bookmark and Share
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se

BESTÄLL ELLER PRENUMERERA

RAPPORTER

INOM SAMMA OMRÅDE