www.hsv.se

Doktorsexaminerades etablering på arbetsmarknaden

Kontaktuppgifter

Peter Green
Utredare: Anders Wiberg
Tfn: 08-563 088 36
Avdelning: Analysavdelningen
E-post enligt: fornamn.efternamn@hsv.se
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se