Högskoleverkets rapporter 2012

Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan...


2012: 1 R
Mot bakgrund av att många doktorander inte slutför sina studier har Högskoleverket och Delegationen...

Läs mer om rapporten

Tillsynsbesöket vid Uppsala universitet 2011


2012: 3 R
Högskoleverkets juridiska avdelning gör varje år tillsynsbesök vid några lärosäten. Före besöken...

Läs mer om rapporten

Tillsynsbesöket vid Operahögskolan i Stockholm 2011


2012: 5 R
Högskoleverkets juridiska avdelning gör varje år tillsynsbesök vid några lärosäten. Före besöken...

Läs mer om rapporten

Utvärdering av två kompletterande lärarutbildningar —  ULV...


2012: 7 R
Högskoleverket har på uppdrag av regeringen utvärderat två satsningar på kompletterande...

Läs mer om rapporten

Utvärdering av forskarskolor för lärare


2012: 9 R
Högskoleverket har utvärderat regeringens satsning på forskarskolor för lärare. Detta har gjorts...

Läs mer om rapporten

Behovet av en särskild specialpedagogexamen och...


2012:11 R
Specialpedagogexamen bör avskaffas och en speciallärarexamen erbjudas med ytterligare en inriktning...

Läs mer om rapporten

Rekryteringsmål för kvinnliga professorer – ett...


2012:13 R
Högskoleverket har på uppdrag av regeringen i denna rapport analyserat och lämnat 10 förslag om hur...

Läs mer om rapporten

Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011—2014


2012:15 R
Den första versionen av denna rapport kom år 2010. Nu har erfarenheter från de första...

Läs mer om rapporten

Tillsynsbesöket vid Kungl. Konsthögskolan 2012


2012:17 R
Högskoleverkets juridiska avdelning gör varje år tillsynsbesök vid några lärosäten. Före besöken...

Läs mer om rapporten

Disciplinärenden 2011 vid högskolor och universitet


2012:19 R
Knappt 800 studenter blev avstängda eller varnade under 2011, en ökning med fem procent jämfört med...

Läs mer om rapporten

Från granskning och bedömning av kvalitetsarbete till...


2012:21 R
Utvecklingen av kvalitetsutvärdering i svensk högre utbildning
Stora förändringar har skett under de...

Läs mer om rapporten

Kontaktiviteter – högskolornas verksamheter för utbildningars...


2012:23 R
Högskoleverket har på uppdrag av regeringen gjort en kartläggning av lärosätenas arbete med...

Läs mer om rapporten

Högskoleverkets uppföljning av kursklassificering vid univer...


2012:25 R
Tilldelningen av anslagsmedel till universitet och högskolor för utbildning på grundnivå och...

Läs mer om rapporten

Tillsynsbesöket vid Göteborgs universitet 2012


2012:27 R
Högskoleverkets juridiska avdelning gör varje år tillsynsbesök vid några lärosäten. Före besöken...

Läs mer om rapporten

Forskarutbildade på arbetsmarknaden
Statistisk analys och...


2012:29 R
I denna rapport analyseras etableringen och sysselsättningen för samtliga fors-karutbildade på den...

Läs mer om rapporten

Studenternas studiemönster och totala studietider


2012: 2 R
Det är främst kvinnor som återvänder till högskolan för nya eller kompletterande studier, enligt en...

Läs mer om rapporten

Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011—2014


2012: 4 R
DENNA RAPPORT HAR UPPDATERATS – Se rapport 2012:15 R.
Läs mer via följande länk »
Ladda upp rapport...PDF

Läs mer om rapporten

Students’ study patterns and total lengths of study


2012: 6 R
Higher education in Sweden is distinguished by its flexibility and also offers great freedom of...

Läs mer om rapporten

Kompletterande högskoleutbildningar för utländska akademiker


2012: 8 R
Utländska studenter är ofta motiverade och lyckas med kompletterande högskoleutbildningar under...

Läs mer om rapporten

Universitet och högskolor. Högskoleverkets årsrapport 2012


2012:10 R
Årsrapporten från Högskoleverket ger den samlade bilden av högskole-Sverige i statistik och analyser....

Läs mer om rapporten

Certification of Sweden’s national qualification framework


2012:12 R
Within the framework of the Bologna process, each member country has prepared a policy framework for...

Läs mer om rapporten

Tillsynsbesöket vid Mälardalens högskola 2011


2012:14 R
Högskoleverkets juridiska avdelning gör varje år tillsynsbesök vid några lärosäten. Före besöken...

Läs mer om rapporten

Tillsynsbesöket vid Sveriges lantbruksuniversitet 2011


2012:16 R
Högskoleverkets juridiska avdelning gör varje år tillsynsbesök vid några lärosäten. Före besöken...

Läs mer om rapporten

Swedish Universities & University Colleges — Short...


2012:18 R
Higher education in Sweden is provided at some fifty universities, university colleges and other...

Läs mer om rapporten

Bedömning av utländsk utbildning — gör den nytta?


2012:20 R
I Högskoleverkets rapport Bedömning av utländsk utbildning — gör den nytta? (2012:20R) redovisas...

Läs mer om rapporten

Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden


2012:22 R
Rapporten är en redovisning av det uppdrag som regeringen gett Högskoleverket att informera...

Läs mer om rapporten

Högskoleverkets tillsyn — viktigare beslut 2010—2011


2012:24 R
Högskoleverkets tillsyn utgår till stor del från de anmälningar som studenter och studentkårer...

Läs mer om rapporten

Andra året med studieavgifter — lärosätenas erfarenheter


2012:26 R
För andra året i rad följer Högskoleverket upp den studieavgiftsfinansierade verksamheten vid...

Läs mer om rapporten

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av...


2012:28 R
Denna rapport redovisar resultaten av Högskoleverkets andra granskning av kurser på högskolenivå som...

Läs mer om rapporten
Senast uppdaterad: 2012-02-29
Kontaktperson: Karin Wrete, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se