Nyheter & Debatt

Syftet med Högskoleverkets tidning Nyheter & Debatt är att sprida kunskap om Högskoleverkets arbete och resultat samt att fungera som forum för debatt om högskolefrågor.
Nyheter & Debatt har getts ut med åtta nummer per år, förutom detta sista år då endast sex nummer ges ut. Målgrupper är personal på universitet och högskolor, tjänstemän på Utbildningsdepartementet och riksdagens utbildningsutskott, riksdagens ledamöter, utbildningsjournalister knutna till dags- och fackpress samt Högskoleverkets personal, styrelse och externa rådsmedlemmar.

Kontakta redaktionen


Redaktör för Nyheter & Debatt är Åsa Klevard, tfn 08-563 086 10, e-post: fornamn.efternamn@hsv.se.

2012

2011

2010

Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se