Högskoleverkets nyhetsbrev

Här kan du läsa mer om Högskoleverkets olika nyhetsbrev.

Prenumerera?


Via vår prenumerationstjänst kan du prenumerera på ett eller flera av nyhetsbreven. Via prenumerationstjänsten kan du även redigera dina uppgifter eller avsluta din prenumeration.

Till vår prenumerationstjänst »

Internationellt om högskolan

Internationellt om högskolan


Högskoleverket ger ut ett nyhetsbrev som bevakar vår internationella omvärld vad gäller högskolefrågor.
Mer information »
Nyheter & Debatt

Nyheter & Debatt


Syftet med Högskoleverkets nyhetsbrev Nyheter & Debatt är att sprida kunskap om Högskoleverkets arbete och resultat samt att fungera som forum för debatt om högskolefrågor.
Mer information »

Nyheter & Debatt nr 5, 2012PDF

Högskolenytt fför vägledare

Högskolenytt för vägledare


Högskolenytt för vägledare är ett elektroniskt nyhetsbrev som skickas ut via e-post 8-10 gånger per år till studievägledare på gymnasieskolor, högskolor, komvux, kommunala lärcentra och folkhögskolor.
Mer information »
Jämställdhet i högskolan

Jämställdhet i högskolan


Nyhetsbrevet handlar om jämställdhet inom högskolan och utkommer med ungefär en gång i månaden under terminerna. Det riktar sig till alla med intresse för dessa frågor.
Mer information »
Statistik och analyser

Statistik och analyser (f.d. NUhetsbrevet)


Det tidigare NUhetsbrevet med information om NU-statistikdatabasen har från och med 2010 ersatts av nyhetsbrevet Statistik och analyser.  

I nyhetsbrevet Statistik och analyser får du information om publicerade analyser samt information om uppdateringar och förändringar i NU-statistikdatabasen.
Mer information »

Studenträtt

Studenträtt


Högskoleverket ger ut nyhetsbrevet Studenträtt som riktar sig till dig som kommer i kontakt med frågor om studenternas rättssäkerhet.
Mer information »

Studenträtt nr 1, 2012PDF

Högskolans omvärld

Högskolans omvärld


Nyhetsbrevet har nu upphört på grund av omprioriteringar i verksamheten. Nyhetsbrevet Nyheter & Debatt får i stället en utbyggd nationell omvärldsbevakning under 2012.
Mer information »
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se