Härifrån till jämställdheten

En skrift från Delegationen för jämställdhet i högskolan

"Härifrån till jämställdheten" är en skrift om DJ (Delegationen för jämställdhet i högskolan), dess uppdrag, verksamhet och slutsatser i retrospektiv. Den tar upp bakgrunden till DJ:s tillkomst men fokuserar främst på innehållet i delegationens avslutningskonferens 2010, där ett antal av delegationens rapporter presenterades. Skriften redovisar också delegationens projektstöd och summerar innehållet i dess slutbetänkande som publicerades i januari 2011.  
Bookmark and Share
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se