Delegationen för jämställdhet i högskolans rapporter

Här hittar du rapporter som getts ut av Delegationen för jämställdhet i högskolan. Vill du se de projekt som fått pengar av delegationen och som slutredovisat sina resultat så kan du läsa mer om dem här.

Till slutredovisningarna av de projekt som fått pengar från delegationen »

Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se