Delegationen för jämställdhet i högskolans rapporter

Här hittar du rapporter som getts ut av Delegationen för jämställdhet i högskolan. Vill du se de projekt som fått pengar av delegationen och som slutredovisat sina resultat så kan du läsa mer om dem här.

Till slutredovisningarna av de projekt som fått pengar från delegationen »

Kartläggning och analys av jämställdhetsinsatser...


Det har gjorts många olika insatser runt om i landet för att främja jämställdheten vid universitet...

Läs mer om rapporten

Kartläggning och analys av högskolepedagogisk...


Vid landets lärosäten bildas och utbildas ett stort antal individer varje år. Inte bara studenter...

Läs mer om rapporten

Kvantitativa rekryteringsmål för högskolans...


I början av oktober 2009 redovisade DJ ett deluppdrag till regeringen. Uppdraget bestod i att...

Läs mer om rapporten

Nördar, nomader och duktiga flickor — kön och...


Delegationen för jämställdhet i högskolan (DJ) offentliggjorde i december 2010 två forskarrapporter...

Läs mer om rapporten

Mot mer jämställda universitet — en internationell...


I december 2010 presenterades en rapport som Liisa Husu, gästprofessor vid Örebro universitet,...

Läs mer om rapporten

Härifrån till jämställdheten


"Härifrån till jämställdheten" är en skrift om DJ (Delegationen för jämställdhet i högskolan), dess...

Läs mer om rapporten

Jämställdhet i akademin — en forskningsöversikt


Professor Drude Dahlerup har, på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i högskolan (DJ), kartlagt...

Läs mer om rapporten

Diskriminering i rekryteringsärenden?


Delegationen för jämställdhet i högskolan (DJ) fördelade medel till lokalt jämställdhetsarbete vid...

Läs mer om rapporten

Delrapport från Delegationen för jämställdhet i högskolan (U...


Den 1 februari 2010 redovisade DJ en delrapport om sitt uppdrag till regeringen.

Läs mer om rapporten

Hans excellens: om miljardsatsningarna på starka...


Delegationen för jämställdhet i högskolan (DJ) offentliggjorde i december 2010 två forskarrapporter...

Läs mer om rapporten

Svart på vitt — om jämställdhet i akademin


Den 21 januari 2011 överlämnade Delegationen för jämställdhet i högskolan (DJ) sitt slutbetänkande...

Läs mer om rapporten
Senast uppdaterad: 2014-08-19
Kontaktperson: Aleksandra Sjöstrand, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se