Universitetskanslersämbetet

Den 15 juni tillsattes Lars Haikola som utredare för och uppbyggnad av den nya myndigheten Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Lars Haikola kommer även att vara chef för myndigheten efter årsskiftet.

Utredningssekretariat


Utredningssekretariatet består av Lennart Ståhle och Carolina Johansson från universitetskanslerns stab samt EvaLis Fredriksson från Utbildningsdepartementet som kommer att arbeta halvtid med utredningen. Kontaktperson för sekretariatet är Lennart Ståhle, tfn 08-563 087 73, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se.

Universitetskanslersämbetets uppgifter


Universitetskanslersämbetet kommer att ansvara för kvalitetssäkring och tillsyn av högre utbildning och för uppföljning, analys och omvärldsbevakning av frågor inom myndighetens ansvarsområde.

Stora delar av Högskoleverkets nuvarande verksamheter kommer att hamna på UKÄ. De verksamheter som istället kommer att skötas av Universitets- och högskolerådet, UHR, är framförallt bedömning av utländska betyg, studieinformation, tillträdesfrågor och högskoleprovet.

Mer information

Senast uppdaterad: 2012-12-19
Kontaktperson: Agneta Rolfer, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se