Högskoleverkets logotyp

Här kan du ladda ner Högskoleverkets logotyp i eps-format.

Pantone, PMS (89 kB) »

4-färg, CMYK (89 kB) »

Vit, negativ (85 kB) »

Svart, enfärg (88 kB) »

Svart-grå (88 kB) »

Färg, jpg 300 dpi (100 kB) »

Användning av Högskoleverkets logotyp

Storlek


Det är tillåtet att proportionellt förminska och förstora logotypen, men eftersom vår logotyp delvis består av en mindre text som kan bli svårläst vid förminskning, är det inte tillåtet att förminska den till mindre än 40 mm på bredden. Det finns ingen gräns vid förstoring.

Varianter


För att synas tydligt mot olika bakgrunder i tryck och webb, finns logotypen i fem olika varianter. Den variant som syns bäst mot aktuell bakgrund avgör vilken variant som ska användas. Logotypen ska alltid synas klart och tydligt. På nästa sida kan du se vilka varianter vi har.

Frizon


För att avsändaren ska synas klart och tydligt har logotypen en så kallad frizon. Symbolens höjd i millimeter är logotypens frizon, upptill, nedtill och vid sidorna. Innanför denna får ingen annan bild, grafik eller text befinna sig. Se exemplet nedan. I de fall där bakgrunden utgörs av en bild, får inga störande element finnas inom frizonen.  

Flera avsändare


Det händer då och då att Högskoleverket samarbetar med andra myndigheter/företag. De grafiska reglerna är då enkla:
  • Då Högskoleverket är huvudaktör ska Högskoleverkets grafiska profil appliceras.
  • Då Högskoleverkets grafiska ateljé producerar trycksaken kommer Högskoleverkets grafiska profil att appliceras.
  • Då Högskoleverket är beställare och något utförs på uppdrag av Högskoleverket, ska Högskoleverkets grafiska profil appliceras.

Högskoleverket kan därmed inte garantera att övriga avsändares grafiska profiler följs. Då andra aktörer formger något som Högskoleverket medverkar i, är det Högskoleverkets interna kontaktpersons roll att se till att de grafiska reglerna följs så långt som möjligt.

Om Eps-formatet


Filen är vektoriserad vilket betyder att den kan storleksförändras utan att förlora i kvalitet. För att kunna öppna och titta på logotyperna behöver du till exempel ha programmen Illustrator eller PhotoShop.

Om du inte har ett program som du kan öppna filen med, kan du ändå spara den och skicka vidare med e-post.

Senast uppdaterad: 2012-05-28
Kontaktperson: Lena Ernstson, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se