2012-04-13

Resultatsök tydliggör utvärderingarna

Presentationen av de första utvärderingarna i det nya kvalitetsutvärderingssystemet närmar sig med stormsteg. Resultaten kommer att bli enklare att hitta och tydligare att läsa än någonsin tidigare. 
Högskoleverket är just nu inne i en intensiv slutfas när det gäller utvärderingarna som ingår i omgång ett i det nya utvärderingssystemet. Den 25 april kommer de första resultaten att presenteras. De omfattar ett antal generella examina på kandidat-, magister- och masternivå samt en yrkesexamen. 

Det nya kvalitetssäkringssystemet sjösattes förra året och just nu arbetar cirka 400 bedömare från nordiska lärosäten, studenter och arbetslivet med bedömningar av en stor mängd utbildningar. Mycket är nytt — både för Högskoleverket och för lärosätena. I de beslut som nu tas är vi trygga i att systemet fungerar. Det går att bedöma utbildningens kvalitet på de underlag och med den metodik som utvärderingssystemet nyttjar. Resultaten av utvärderingarna blir tydligare än tidigare, inte minst genom att varje utbildning som utvärderas kommer att få något av de tre omdömena mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet. 

Tillgängligt och synligt
En nyhet är också presentationen av resultaten. Till skillnad mot tidigare kommer de inte att presenteras i tjocka rapporter. Resultaten från de nya kvalitetsutvärderingarna blir tillgängligare och synligare än vad vi är vana vid. 

Vi vill att alla som kan ha användning av Högskoleverkets utvärderingar enkelt ska få en översiktlig bild av kvaliteten i landets universitets- och högskoleutbildningar. Därför har vi utvecklat en webbfunktion som enkelt och tydligt åskådliggör resultaten av kvalitetsutvärderingarna. Alla som besöker hsv.se ska i Resultatsök, som webbfunktionen kallas, kunna hitta omdömena om de utbildningar som vi utvärderat.

Viktig och efterfrågad information 
I Resultatsök kan man söka på ämne och få upp en lista över utvärderade utbildningar, lärosäten och omdömen. Vi vet att resultaten är både viktig och efterfrågad information, inte minst av blivande studenter som vill veta mer om kvaliteten i de utbildningar som de är intresserade av. När vi nu presenterar resultaten av utvärderingarna har sista ansökningsdag till höstterminen passerat, men i framtiden kan omdömena bli en faktor som spelar in i valet av utbildning. Resultatsök blir också viktigare efterhand som listan på utvärderade utbildningar blir fylligare och slutligen fullständig.

Utvärderingsresultaten är en färskvara. Därför är det viktigt att lösa frågan om hur lärosätena ska kunna koppla information till söktjänsten, som visar på åtgärder och satsningar som förbättrar en utbildning som kritiserats. Vi ser fram emot att utveckla detta i samråd med lärosätena. 

Lars Haikolas signatur
Lars Haikola
Universitetskansler
Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2012-04-13
Kontaktperson: Linnea Bolter, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se