2010-10-13

En tredje våg i högre utbildning?

Högre utbildning fortsätter att växa över hela världen och utgör en av de verkligt globaliserade verksamheterna. Sverige är en del av denna utveckling. Förtroendet för utbildning och forskning är fortsatt högt och efterfrågan på högskolans resultat är ständigt stigande. Det har aldrig funnits så många studenter, lärare och forskare som idag och sektorn för högre utbildning har aldrig haft så mycket resurser som idag. Ändå är inte tillståndet tillfredsställande. Bo Sundqvist, tidigare rektor vid Uppsala universitet, ger tydligt uttryck för den frustration som svenska lärosäten lever med i sin utmärkta bok Svenska universitet — lärdomsborgar eller politiska instrument. Som Bo Sundqvist visar så går den stora utbyggnaden av högskolans utbildning inte i takt med resurstillförseln.

Fortsatt utveckling utan motsvarande resurstillförsel


OECD anordnade i september en konferens under den talande rubriken Higher Education in a World Changed Utterly. Doing More with Less. Under konferensen diskuterades frågan om högskolans finansiering i en tid av ekonomisk kris. Vittnesmålen var många och visade att Sverige i inget avseende är unikt även om någon föreslog att rubriken Doing much more with a little more vore mer sannfärdig. Men det finns också länder där reella nedskärningar av resurser till högre utbildning sker. Afrika står inför att 1,3 miljoner människor vill in i universitetsvärlden men bara 200 000 kan tas emot. Expansionen i Sydostasien och Kina är gigantisk. Konsensus råder om att högre utbildning ska fortsätta att expandera — men få tror på att resurser kommer att tillföras i samma takt. I Sverige utvecklades högre utbildning med en tydlig uppgång på 60-talet och med en ny våg på 90-talet. Idag upplever vi en tredje våg som också kan avläsas internationellt. Men i dagens globaliserade universitetsvärld är det ingen som tror på en tredje våg av resurser för utbyggnaden. Konferensens viktiga slutsats var att sektorn för högre utbildning måste inse att fortsatt utveckling kommer att ske utan motsvarande kraftiga resurstillförsel.
 

Kvalitet en allt viktigare konkurrensfaktor


Högskolan måste hitta ännu fler sätt att göra utbildning effektiv för fler människor. OECD gör utmärkta analyser av dagens läge men kunde tyvärr inte hjälpa med idéer om morgondagens. Det står klart att kvaliteten på utbildningen kommer att bli en ännu viktigare faktor i det konkurrensläge mellan lärosäten — nationellt och internationellt — som utvecklas. Det uttrycktes också förhoppningar om att moderna kommunikationsformer för utbildning — kanske mer via mobiltelefoni än bredbandigt internet — ska hjälpa till. Och samverkan mellan universitet är fortsatt en del av lösningen.

Min tro är att det kommer att krävas inte bara more of the same. Framtidens högre utbildning måste utveckla ett radikalt och kvalitativt nytt grepp för att klara morgondagens krav.

Lars Haikolas signatur
Lars Haikola
Universitetskansler
Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2010-10-13
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se